వెతకండి
 
ఒక్కటి వెతికే సమయంలో 700 వెతకండి
 

ప్రసిద్ధ వారాంతపు విహారాలు

వారాంతపు విహారాలు కనుగొనండి
 

Travel Reads

విజయనగరంలో తప్పక చూడవలసిన ప్రదేశాలు !

విజయనగరంలో తప్పక చూడవలసిన ప్రదేశాలు !

విజయనగరం దక్షిణ భారతదేశంలోని ఆంధ్ర రాష్ట్రం లో ఉన్న ఒక జిల్లా. ఈ జిల్లా రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల కంటే కొత్తది. విజయనగరం జిల్లా బంగాళాఖాత సముద్రం నుండి 18 కి. మీ. దూరంలో ఉన్నది అంతే కాక వైజాగ్ మహానగరం నుండి సరాసరి 70  కి. మీ. దూరంలో ఉంది. విజయనగరం జిల్లా చాలా ప్రశస్తి