వెతకండి
 
ఒక్కటి వెతికే సమయంలో 700 వెతకండి
 

ప్రసిద్ధ వారాంతపు విహారాలు

వారాంతపు విహారాలు కనుగొనండి
 

Travel Reads

హిమాలయాల్లో ... ఓం పర్వతం !

హిమాలయాల్లో ... ఓం పర్వతం !

'ఓం' లేదా 'ఓంకారము' త్రిమూర్తి స్వరూపముగా హిందువుల పురాణాల్లో చెప్పబడుతోంది. అకార, ఉకార, మకార శబ్దములతో ఏర్పడింది ఓంకారం. ఓంకారం హిందూమతానికి కేంద్ర బిందువు. 'ఓం' అని ఒక్కసారి స్మరిస్తే చాలు భవంతున్నే స్మరించినట్లు అవుతుంది. మరి అలాంటి 'ఓం' ఏకంగా పర్వత రూపంలో కళ్లముందర కనిపిస్తే .... మాటల్లో