వెతకండి
 
ఒక్కటి వెతికే సమయంలో 700 వెతకండి
 

ప్రసిద్ధ వారాంతపు విహారాలు

వారాంతపు విహారాలు కనుగొనండి
 

Travel Reads

టీ20 స్టార్ల జన్మస్థల ప్రదేశాలు!!

టీ20 స్టార్ల జన్మస్థల ప్రదేశాలు!!

క్రికెట్...ఇప్పుడు భారత దేశంలో ఒక ప్రధాన క్రీడగా క్రికెట్ అభిమానులు పిలుస్తారు. ఇంతవరకు డే మ్యాచ్ లు...టెస్టులు....ఆఖరికి వరల్డ్ కప్ అని ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఐపీఎల్ అని ఒకటి ఏర్పడింది. దీనిలో ప్రాంతాల వారీగా టీమ్ లు ఉంటాయి. ఉదాహరణకి హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై, కలకత్తా... ఇలా ఉంటాయి. మీరు