వెతకండి
 
ఒక్కటి వెతికే సమయంలో 700 వెతకండి
 

ప్రసిద్ధ వారాంతపు విహారాలు

వారాంతపు విహారాలు కనుగొనండి
 

Travel Reads

ఆంధ్ర, తెలంగాణ లోని షూటింగ్ ప్రదేశాలు !

ఆంధ్ర, తెలంగాణ లోని షూటింగ్ ప్రదేశాలు !

సినిమా లు మన జీవితంలో భాగమైపోయాయి. పాతకాలంలో అయితే సినిమా షూటింగ్ లు కేవలం దేశానికే పరిమితంగా ఉండేవి. ఆ తరువాత వచ్చిన పెను మార్పుల కారణంగా నవీన పోకడలకు అలవాటు పడి విదేశాలలో చిత్రీకరిస్తున్నారు. బ్ల్యాక్ అండ్ వైట్ సినిమాలలో మన రాష్ట్రం లో చెప్పుకోదగ్గ షూటింగ్ ప్రదేశాలు ఉండేవి. ఆ తరువాత వచ్చిన