సాహస క్రీడల అభిమానులు మెచ్చే మధుగిరి కోటకు వెళ్లి చూసొద్దామా !
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Travel Reads

బాహుబలి 2 షూటింగ్ జరిగిన ప్రదేశాలు

బాహుబలి 2 షూటింగ్ జరిగిన ప్రదేశాలు

బాహుబలి 2 షూటింగ్ కేరళలోని కన్నూర్ లో ప్రారంభించబడినది. కన్నూర్ లోని కన్నవం అనే అటవీప్రాంతంలో జరిగింది. కేరళలోని 14 జిల్లాలలో కన్నూరు ఒకటి. ఇది కేరళలోని ఉత్తరంలో ఉన్న జిల్లా. అరేబియా సముద్రంతో సరిహద్దు పంచుకుంటున్న కన్నూర్ విశిష్ట వారసత్వానికి, సంస్కృతి - సంప్రదాయాలకు, సహజ అందాలకు ప్రసిద్ధి

ప్రధాన ప్రదేశాలు