వెతకండి
 
 

ప్రసిద్ధ వారాంతపు విహారాలు

వారాంతపు విహారాలు కనుగొనండి
 

Travel Reads

స్వర్ణ సౌరభాలు - పవిత్ర సిక్కు పవనాలు!!

స్వర్ణ సౌరభాలు - పవిత్ర సిక్కు పవనాలు!!

అమ్రిత్సర్ కు ఆ పేరు గోల్డెన్ టెంపుల్ కల అక్కడి పవిత్ర సరోవరం నుండి వచ్చింది. అమ్రిత్సర్ స్వర్ణ దేవాలయం సిక్కుల పుణ్యక్షేత్రం. ప్రతి రోజూ వేలాది సిక్కు మత ప్రజలు ఇక్కడకు వచ్చి తమ ప్రార్ధనలు చేసుకుని వెళతారు. సందర్శకులు, లేదా పర్యాటకులు సరస్సు మధ్యలో నిర్మించిన ఈ దేవాలయ వైభవం చూసేందుకు