వెతకండి
 
ఒక్కటి వెతికే సమయంలో 700 వెతకండి
 

ప్రసిద్ధ వారాంతపు విహారాలు

వారాంతపు విహారాలు కనుగొనండి
 

Travel Reads

బెంగళూరు కు 70 కి. మి. దూరంలో ..  !

బెంగళూరు కు 70 కి. మి. దూరంలో .. !

కర్నాటక రాష్ట్రం బెంగళూరు నగరానికి 70 కి.మీ ల దూరంలో, తుముకూరు జిల్లాలో ఉన్న హిల్ స్టేషన్ దేవరాయనదుర్గ. ఈ ప్రాంతం అంతా బండరాళ్ళతో, చుట్టూ అందమైన కొండలతో, దట్టమైన అడవులతో మరియు ఆలయాలతో చూడటానికి ఆకర్షనీయంగా కనిపిస్తుంది. ఇది కూడా చదవండి : బెంగళూరు నుండి 35 కి. మీ ల దూరంలో ..! పూర్వం