వెతకండి
 
ఒక్కటి వెతికే సమయంలో 700 వెతకండి
 

ప్రసిద్ధ వారాంతపు విహారాలు

వారాంతపు విహారాలు కనుగొనండి
 

Travel Reads

బిర్ - సాహస క్రీడల స్వర్గం !!

బిర్ - సాహస క్రీడల స్వర్గం !!

బిర్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉందంటే ఆది కేవలం సాహస క్రీడల యాత్రికులకు మాత్రమే ..! ఇక్కడ ఎక్కువగా పక్కనున్న టిబెట్ దేశం నుండి వచ్చి స్థిరపడిన వారే కనిపిస్తారు. ఈ ప్రదేశం వివిధ ఆధ్యాత్మిక అధ్యయన కేంద్రాలకి నెలవు. నేచర్ వాక్ ని ఆస్వాదించే సౌకర్యం ఉన్న బిర్ నిజంగా ప్రకృతి ప్రియులకు స్వర్గమనే