వెతకండి
 
ఒక్కటి వెతికే సమయంలో 700 వెతకండి
 

ప్రసిద్ధ వారాంతపు విహారాలు

వారాంతపు విహారాలు కనుగొనండి
 

Travel Reads

జాతిపితను కన్న నేల !!

జాతిపితను కన్న నేల !!

పోర్ బందర్ అనే ప్రదేశం గుజరాత్ రాష్ట్రంలో కలదు. ఇది ఒక పురాతన ఓడరేవు పట్టణం. దీనిని ఓడరేవు ప్రాంతం అంటే ఎవ్వరూ గుర్తుపట్టరు కానీ గాంధీ పుట్టిన ప్రదేశం అంటేనే పిల్లలు సైతం గుర్తుపడతారు. ఈ పట్టణం కతిఅబార్ తీరాన కలదు. పోర్ బందర్ లో ఏముందిలే అనుకుంటే మీరు పొరబడినట్లే సుమి! ఇక్కడ మంచి