వెతకండి
 
 

ప్రసిద్ధ వారాంతపు విహారాలు

వారాంతపు విహారాలు కనుగొనండి
 

Travel Reads

బెంగుళూర్ నుండి మెల్కోటే రోడ్ ట్రిప్

బెంగుళూర్ నుండి మెల్కోటే రోడ్ ట్రిప్

వేర్వేరు ప్రదేశాకు, వివిధ సంస్కృతులకు, వివిధ మతాలకు మరియు తరగతులకు చెందిన వారు సామరస్యంగా కలిసి జీవిస్తున్న నగరం బెంగుళూర్. ఇది మెట్రో నగరం కావడంతో ఇక్కడ ఉద్యోగాలకు వచ్చిన ఇతర రాష్ట్రాల వారు కూడా ఇక్కడ స్థిరపడటం వల్ల జనాభా రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. ఐటి అభివృద్ది చెందటం మరియు ఇతర పరిశ్రమలు కూడా