అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

ఆదిలాబాద్ ఫొటోలు

ఆదిలాబాద్ ఫోటోలు, బాసర సరస్వతి టెంపుల్, ఒక సుందర దృశ్యం
A panmorama of the Basara Saraswathi temple in Adilabad.
1/7
Photos Courtesy : adilabad.ap.nic.in
ఆదిలాబాద్ ఫోటోలు, కదం డాం, ఒక సుందర దృశ్యం
A scenic view of the Kadam Dam and its lovely surroundings.
2/7
Photos Courtesy : adilabad.ap.nic.in
ఆదిలాబాద్ ఫోటోలు, ఆదిలాబాద్ కోట,ప్రవేశ ఆర్చ్ ద్వారం
Seen here is the archway at the entrance of the fort's northside entrance.
3/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆదిలాబాద్ ఫోటోలు, ఆదిలాబాద్ కోట, మెట్లు
Stairs towards the fort's gateway...
4/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆదిలాబాద్ ఫోటోలు, ఆదిలాబాద్ కోట, కోట గోడలు
The walls of the fort of Adilabad in Andhra.
5/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆదిలాబాద్ ఫోటోలు, ఆదిలాబాద్ కోట, కోట
The Adilabad fort ruins..
6/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఆదిలాబాద్ ఫోటోలు, ఆదిలాబాద్ కోట, ప్రవేశానికి దోవతీసే మెట్లు
Stairs that lead you towards the entrance of Adilabad Fort in Adilabad, Andhra Pradesh.
7/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...