అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

అలహాబాద్ ఫొటోలు

అలహాబాద్ ఫోటోలు, ఒక అద్భుత దృశ్యం
A glorifying sight from an evening of Kumbh Mela in Allahabad...
1/27
Photos Courtesy : kumbhmelaallahabad.gov.in/
అలహాబాద్ ఫోటోలు
2/27
Photos Courtesy : kumbhmelaallahabad.gov.in/
అలహాబాద్ ఫోటోలు, కాషాయ దుస్తుల యోగి
Yogis dressed in saffron with garlands around their neck..A procession during the festival of Kumbh Mela in Allahabad..
3/27
Photos Courtesy : kumbhmelaallahabad.gov.in/
అలహాబాద్ ఫోటోలు, ఒక సాధువు
A holy man who is believed to have kept his hand in the same position for years - another sight from Kumbh Mela...
4/27
Photos Courtesy : kumbhmelaallahabad.gov.in
అలహాబాద్ ఫోటోలు, గంగ నది హారతి దృశ్యం
A sight of Ganga Aarti, a ritual followed during the Kumbh Mela in Allahabad...
5/27
Photos Courtesy : kumbhmelaallahabad.gov.in
అలహాబాద్ ఫోటోలు, మాఘ పూర్ణిమ
Maghi Purnima, the full moon that is seen during the night of Kumbh Mela...
6/27
Photos Courtesy : kumbhmelaallahabad.gov.in
అలహాబాద్ ఫోటోలు, కుంభ మేళ యాత్రికులు
Pilgrims lined up for the Kumbh Mela in Allahabad...
7/27
Photos Courtesy : kumbhmelaallahabad.gov.in
అలహాబాద్ ఫోటోలు, కుంభ మేళ పూజ
Pooja done at Kumbh Mela. This festival is celebrated in Allahabad every year during Feb-March.
8/27
Photos Courtesy : kumbhmelaallahabad.gov.in
అలహాబాద్ ఫోటోలు, అల్ సెయింట్స్ కేథడ్రాల్, రాత్రి వేళా
The All Saints Cathedral in Allahabad during night!
9/27
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అలహాబాద్ ఫోటోలు, సంగం, ౩ నదుల కలయిక
This Sangam where the three rivers Ganga, Yamuna and Saraswati meet. You can see pilgrims who take a dip here to eash their sins away...
10/27
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అలహాబాద్ ఫోటోలు, ఒక సాధువు
A sadhu sitting in solace...
11/27
Photos Courtesy : kumbhmelaallahabad.gov.in
అలహాబాద్ ఫోటోలు, కుంభ మేళ లో ఒక స్థానికుడు
A localite celebrating Kumbh Mela in Allahabad...
12/27
Photos Courtesy : kumbhmelaallahabad.gov.in
అలహాబాద్ ఫోటోలు, ఎవింగ్ క్రిస్టియన్ కాలేజీ , పూర్తి దృశ్యం
This is a complete view of the Ewing Christian college in Allahabad...
13/27
Photos Courtesy : www.ecc.ac.in
అలహాబాద్ ఫోటోలు, అలహాబాద్ యూనివర్సిటీ
This is the renowned Allahabad University in Uttar Pradesh...
14/27
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అలహాబాద్ ఫోటోలు, అలహాబాద్ యూనివర్సిటీ, అందమైన నిర్మాణం
The beautiful structure of Allahabad University as seen from a distance...
15/27
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అలహాబాద్ ఫోటోలు, అల్ఫ్రెడ్ పార్క్, క్వీన్ విక్టోరియా స్మారకం
This is the memorial of Queen Victoria which is situated in the Alfred Park in Allahabad...
16/27
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అలహాబాద్ ఫోటోలు, అల్ఫ్రెడ్ పార్క్, ఎత్తైన గోపురం
The towering structure of Queen Victoria's Memorial in the Alred Park of Allahabad...
17/27
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అలహాబాద్ ఫోటోలు, అల్ సెయింట్స్ కేథడ్రాల్, పచ్చటి ప్రదేశం
The lush greenery that wraps the All Saints' Cathedral in Allahabad...
18/27
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అలహాబాద్ ఫోటోలు, అలహాబాద్ మ్యూజియం, రాధా కృష్ణుల పెయింటింగ్
This is yet another beautiful painting inside the Allahabad Museum...
19/27
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అలహాబాద్ ఫోటోలు, అలహాబాద్ మ్యూజియం, రాదా కృష్ణులు
A painting of Lord Krishna and Radha displayed in the Allahabad Museum in Uttar Pradesh...
20/27
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అలహాబాద్ ఫోటోలు, ఖుస్రో బాగ్, ఖుస్రో మీర్జా సమాధి గోపురం
This is the tomb of Khusrau Mirza, one of the attractions in Allahabad..
21/27
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అలహాబాద్ ఫోటోలు, ఖుస్రో బాగ్, ఒక నిర్మాణం
The huge structure at the Khusro Bagh of Allahabad in Uttar Pradesh...
22/27
Photos Courtesy : allahabad.nic.in
అలహాబాద్ ఫోటోలు, ఆనంద భవన్, దూర దృశ్యం
A distant view of Anand Bhawan in Allahabad..A message cane be seen stuck to a rock in the compound of the structure...
23/27
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అలహాబాద్ ఫోటోలు, సంగం, అందమైన సూర్యాస్తమయం
A beautiful sunset at the Trivani Sangam in Allahabad...
24/27
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అలహాబాద్ ఫోటోలు, సంగం - ప్లాట్ఫారం
Platforms erected at the confluence of three rivers known as Triveni Sangam...
25/27
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అలహాబాద్ ఫోటోలు, అలహాబాద్ కోట, ఎర్ర ఇటుక మార్గం
The red bricked passage at the premises of the Allahabad Fort in Allahabad...
26/27
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అలహాబాద్ ఫోటోలు, అలహాబాద్ కోట, ఒక దృశ్యం
A view of the Allhabad Fort of Allahabad in Uttar Pradesh...
27/27
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...