అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

అల్వార్ ఫొటోలు

అజ్మీర్ ఫొటోలు, బాలా ఖిల్లా కోట దూరం నుండి
What you see here is the ancient Balkila fort at Alwar in the state of Rajasthan.
1/5
Photos Courtesy : www.alwar.nic.in
అల్వార్ ఫొటోలు, అందమైన సాగర్ సరస్సు
The Sagar lake of Alwar is of all things green. Its waters as well as surroundings brim beautiful in a bright green hue.
2/5
Photos Courtesy : www.alwar.nic.in
అల్వార్ ఫొటోలు, మూసి మహారాణి కి ఛత్రి , కళాత్మక కట్టడం
Seen here is an image of a very artistic and age old Moosi Maharani Ki Chattri present at Alwar in Rajasthan.
3/5
Photos Courtesy : www.alwar.nic.in
అల్వార్ ఫొటోలు, సిటీ ప్యాలెస్
An extremely majestic Alwar city palace. . .
4/5
Photos Courtesy : www.alwar.nic.in
అల్వార్ ఫొటోలు, బాలా ఖిల్లా
A bird's eye panorama of a misty Alwar from atop the Bala Quila
5/5
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...