అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

అమరావతి - (గుంటూరు) ఫొటోలు

అమరావాతి ఫోటోలు, అమరావతి స్తూప అవశేషాలు
Remains of the Amaravati Stupa at Amaravati in Andhra Pradesh.
1/2
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అమరావతి ఫోటోలు, అమరావతి స్తూపం
Yet another view of the remains of the famous Amaravathi Stupa in Amaravati.
2/2
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...