అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

అంబసముద్రం ఫొటోలు

అంబ సముద్రం ఫోటోలు, పాపనాశం టెంపుల్ గోపురం
The Papasnanam Temple gopuram at Ambasamudram in Tamil Nadu..
1/6
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
అంబ సముద్రం ఫోటోలు, మున్దన్ తురాయి టైగర్ రిజర్వు టైగర్
A tiger ready to find its next prey...A scene from the Mundanthurai Kalakad Tiger Reserve..
2/6
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
అమ్బసముద్రం ఫోటోలు, ముందనతురాయి టైగర్ రిజర్వు , ఒక పక్షి
3/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అమ్బసముద్రం ఫోటోలు, తమిరబారని రివర్ పర్యాటకులు
An aerial view of the Thamirabarani River at Ambasamudram in Tamil Nadu..
4/6
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
అమ్బసముద్రం ఫోటోలు, అగస్త్య ఫాల్స్ ఒక దృశ్యం
The heavenly Agasthiar Falls at ambasamudram in Tamil Nadu..
5/6
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
అమ్బసముద్రం ఫోటోలు, పాపనాశం డాం రిజర్వాయర్
A cloudy view of the Papasnanam Reservoir at Ambasamudram in Tamil Nadu..
6/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...