అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

భద్రాచలం ఫొటోలు

భద్రాచలం ఫోటోలు, భద్రాచలం
1/5
భద్రాచలం ఫోటోలు, భద్రాచల రామ టెంపుల్ , దేవాలయ ప్రవేశం
The entranceway of the Bhardachalam temple. Also seen here are devotees walking in and out of the temple.
2/5
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
భద్రాచలం ఫోటోలు, భద్రాచల రామ టెంపుల్ , దేవాలయ గోపురం
The pinnacle of the Bhadrachalam temple in Bhardachalam, Andhra Pradesh.
3/5
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
భద్రాచలం ఫోటోలు, భద్రాచల రామ టెంపుల్ , నది మరియు దేవాలయం
River Godavari and the temple of Bhadrachalam . ..
4/5
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
భద్రాచలం ఫోటోలు, భద్రాచల రామ టెంపుల్ , దేవాలయం లో పూజ
Performance of a pooja in the Bhadrachalam temple.
5/5
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...