అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Casba Farm Retreat, చండీగఢ్

Casba Farm Retreat, చండీగఢ్

Casba Farm Retreat Landran Chunni Road Chandigarh – 140110

Casba Farm Retreat హోటల్ వివరములు

Casba Farm Retreat

Caba Farm Retreat is a giant property that is not just visually appealing but is a house to best accommodation available. Fenced with ample greenery, the hotel is known to serve the best of hospitality. The rooms and all the interiors are constructed on the lines of urbane architecture and make sure to please the residents with an enchanting stay.

Nestled away from the hustle bustle of city life, this place is one stop destination to beguile your senses with winning accommodation during a vacation. The Chandigarh International Airport is located 11 km, Mohali Railway Station is located about 15 km and Palsora Bus Stand is about 10 km from the hotel.