అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Golden Tulip Hotel, చండీగఢ్

Golden Tulip Hotel, చండీగఢ్

Golden Tulip Hotel Morni Road, Chandigarh – 134109

Golden Tulip Hotel హోటల్ వివరములు

Golden Tulip Hotel

Golden Tulip Hotel is a chic 4-star property amidst lush surroundings. The dazzling structure is spread over three acres which invokes a sense of harmony with its ambience and services. It is in proximity to some beautiful local attractions too.

Ensuring maximum comfort, the hotel is ideal for corporate and leisure travellers. Located on Morni Road, near Nada Sahib Gurudwara, Golden Tulip is close to sightseeing places like Morni Hills. It is an ideal place for picnic, trekking, rock-climbing and other adventure sports. Sukhna Lake is an appropriate place for water sports whereas Rock Garden and Pinjore Garden are beautiful places of amusement.