అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Hometel Hotel, చండీగఢ్

Hometel Hotel, చండీగఢ్

Hometel Hotel Plot No 147-148, Industrial Area Phase - 1, Chandigarh- 160002 Punjab, India

Hometel Hotel హోటల్ వివరములు

Hometel Hotel

Ideally located in the Industrial hub of Chandigarh. Hometel Chandigarh is 6 Kms away from Chandigarh Railway Station and 4 Kms from Chandigarh Airport. Our hotel is close to famous Rajiv Gandhi Industrial Park and CII Convention Centre and also enjoys close proximity to famous tourist places like Sukhna Lake, Rock Garden, Zakir Hussain Garden, Terraced Garden and is also close to Delhi-Chandigarh National Highway. offers a splendid view of the bustling city.

Large porch, spacious lobby and rich colours create a welcoming aura. Contemporary styled interiors and multiple facilities provide that perfect ambience for the guests to relax and enjoy.