అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Hotel Aquamarine, చండీగఢ్

Hotel Aquamarine, చండీగఢ్

Hotel Aquamarine Adjoining Hotel Aroma Complex) Himalaya Marg, Sector 22-C, Chandigarh - 160022 Punjab, India

Hotel Aquamarine హోటల్ వివరములు

Hotel Aquamarine

Hotel Aquamarine is situated most conveniently in the heart of City, surrounded by lush greenery; just 10 km from city Railway Station and Airport, 3 km away from Inter - State Bus Terminus (Sector 43) and 8 km from Rajiv Gandhi Chandigarh Technology Park.

The range of contemporary facilities and banqueting options makes this hotel a perfect venue for parties and events. An unbelievingly vast range of culinary options unraveled by the hotel is sure to draw connoisseurs of food from faraway places.

Tourist attractions like Chandigarh Golf Club, about 5 km and Sukhna Lake, about 6 km are proximate to the hotel.  

Hotel Aquamarine హోటల్ ఫోటోలు

Prev
Next
Garden Area

Hotel Aquamarine

Prev
Next
Hotel Exterior View

Hotel Aquamarine

Prev
Next
Hotel Interior

Hotel Aquamarine

Prev
Next
Lawn Area

Hotel Aquamarine

Prev
Next
Plush Interior

Hotel Aquamarine

Prev
Next
Reception

Hotel Aquamarine

Prev
Next
Restaurant

Hotel Aquamarine

Prev
Next
Restaurant Entrance

Hotel Aquamarine

Prev
Next
Spacious Room

Hotel Aquamarine