అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Hotel Aroma, చండీగఢ్

Hotel Aroma, చండీగఢ్

Hotel Aroma Twin Hotel Complex Himalaya Marg Sector 22-C, Chandigarh Punjab, India

Hotel Aroma హోటల్ వివరములు

Hotel Aroma

Hotel Aroma offers the comfort of home with range of modern amenities. The minimalistic decor of the hotels radiates elegance and warmth while the gracious hospitality and cordial ambience of the hotel accentuate its appeal amongst the discerning travellers.

The nearby places to explore from the hotel are Zakir Hussain Rose Garden, about 3km and Cactus Garden, about 6km from the hotel. Other places of interest the city has to offer are Sukhna Lake and Rock Garden which are located close to the hotel.  

హోటల్ రేట్లను కనుగొనండి