అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Hotel Chandigarh Beckons, చండీగఢ్

Hotel Chandigarh Beckons, చండీగఢ్

Hotel Chandigarh Beckons Sector 42D, Chandigarh

Hotel Chandigarh Beckons హోటల్ వివరములు

Hotel Chandigarh Beckons

Hotel Chandigarh Beckons provides a modified stay in its modern and modish housing combined with unbeatable commercial and frivolous facilities. It is seamless for extended stay and discerning corporate tourists who want a home-like milieu yet follow a peculiar routine. This hotel is a dream destination for conducting all special events.

With an excellent location in the centre of the city, the hotel is easily accessible and is at a short driving distance from major locations in Chandigarh. The hotel is just 2 Km from Bus Stand, 10 Km from Chandigarh Railway Station, 15 km from the Chandigarh Airport. The convenient location and the services offered makes the hotel an ideal holiday spot for leisure and business alike.  

Hotel Chandigarh Beckons హోటల్ ఫోటోలు

Prev
Next
Banquet Hall

Hotel Chandigarh Beckons

Prev
Next
Comfortable Room

Hotel Chandigarh Beckons

Prev
Next
Hotel Corridor

Hotel Chandigarh Beckons

Prev
Next
Hotel Exterior View

Hotel Chandigarh Beckons

Prev
Next
Hotel View

Hotel Chandigarh Beckons

Prev
Next
Living Area

Hotel Chandigarh Beckons

Prev
Next
Outdoor Dining

Hotel Chandigarh Beckons

Prev
Next
Restaurant

Hotel Chandigarh Beckons

Prev
Next
Wedding Hall

Hotel Chandigarh Beckons

హోటల్ రేట్లను కనుగొనండి