అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Hotel Diamond Inn, చండీగఢ్

Hotel Diamond Inn, చండీగఢ్

Hotel Diamond Inn Near Chandigarh Railway Station Village Dariya Chandigarh

Hotel Diamond Inn హోటల్ వివరములు

Hotel Diamond Inn

Hotel Diamond Inn is ideally located near Chandigarh Railway Station. It also falls near major tourist attractions like sukhna lake and rock garden as well as located very close to chandigarh industrial and business park and IT park making it an ideal hotel in Chandigarh for tourists as well as business executives.

Strategically located near Chandigarh Railway Station, Hotel Diamond Inn welcomes guests for a warm stay in the city beautiful. The convenient location and the services offered makes the hotel an ideal halt for both leisure and business travellers alike.  

హోటల్ రేట్లను కనుగొనండి