అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Hotel Diamond Plaza, చండీగఢ్

Hotel Diamond Plaza, చండీగఢ్

Hotel Diamond Plaza SCO 2927-28, Sec-22C, Opposite Markfed, Near Hotel JW Marriott Chandigarh – 160022

Hotel Diamond Plaza హోటల్ వివరములు

Hotel Diamond Plaza

Hotel Diamond Plaza is conveniently located in Sector-22-C, just opposite JW Marriott, on Delhi Chandigarh highway, in the heart of the Chandigarh. Due to its central location it falls near major landmarks and key attractions of city beautiful, as well as near NH22 and NH21, making it an ideal place to stay.

Nestled in the midst of the city, the hotel welcomes guests for a warm stay. Other distant places that can also be explored are Garden Of Silence, Open Hand Monument, Chandigarh Golf Club and Chattbir Zoo that guests can visit during their stay at the hotel.  

Hotel Diamond Plaza హోటల్ ఫోటోలు

Prev
Next
Comfortable Room

Hotel Diamond Plaza

Prev
Next
Family Room

Hotel Diamond Plaza

Prev
Next
Hotel Atrium

Hotel Diamond Plaza

Prev
Next
Regal Bedroom

Hotel Diamond Plaza

Prev
Next
Restaurant

Hotel Diamond Plaza

Prev
Next
Super Deluxe Room

Hotel Diamond Plaza