అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Hotel GK President, చండీగఢ్

Hotel GK President, చండీగఢ్

Hotel GK President Sector 42/b Atawa Near Hockey Stadium Chandigarh

Hotel GK President హోటల్ వివరములు

Hotel GK President

Hotel GK President is a flawlessly luxurious place to be in. Docile structure and chic interiors with trendy furnishings are the appreciable features. The inn is pertinent for the lodgers who want to get supreme relief and leisure in a reasonable price.

This is a gracious, airy and commodious chalet to stay. The hotel is located close to Chandigarh Hockey Stadium. Other important tourist attractions like Zakir Rose Garden, Sukhna Lake, Rock Garden, ChattBir Zoo, Sector 17 Shopping Center and Yadavindra Gardens are located close to the hotel.