అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

AVNB Towers, చెన్నై

AVNB Towers, చెన్నై

AVNB Towers No.7.Dharga Road, Pallavaram, Chennai - 600043 Tamilnadu. India

AVNB Towers హోటల్ వివరములు

AVNB Towers

AVNB Towers, an affordable hotel in Chennai just 5 min from Chennai Domestic and International Airport, 5 km from tambaram railway station & bus stand and walkable distance from Pallavaram railway station and bus stand.

The hotel ensures guests to enjoy a comfortable and pleasant stay. The convenient location and impeccable services offered makes the hotel an ideal halt for leisure and business travellers.  

AVNB Towers హోటల్ ఫోటోలు

Prev
Next
Deluxe Room

AVNB Towers

Prev
Next
Deluxe Room Interiors

AVNB Towers

Prev
Next
Executive Room

AVNB Towers

Prev
Next
Executive Room Interior

AVNB Towers

Prev
Next
Hotel Outer View

AVNB Towers

Prev
Next
Reception

AVNB Towers

Prev
Next
Room Interior

AVNB Towers

Prev
Next
Well-furnished Rooms

AVNB Towers

హోటల్ రేట్లను కనుగొనండి