అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Goldmine Hotels, చెన్నై

Goldmine Hotels, చెన్నై

Goldmine Hotels 19,Jawaharlal Nehru Road, Koyambedu, Chennai – 600107

Goldmine Hotels హోటల్ వివరములు

Goldmine Hotels

Goldmine Hotels, a business hotel was established in 2001 and is located at the heart of the Chennai city. Its concept of luxury accommodation for discerning business travellers and for those travellers who look forward to a combination of class and comfort this is the right place.

The elegance of the interiors, the excellence of the cuisines served, the high standard of accommodation and glorious settings all combine to create the most distinguished collection of luxury and cheap hotels in Chennai.  

హోటల్ రేట్లను కనుగొనండి