అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Grand Treat Hotel, చెన్నై

Grand Treat Hotel, చెన్నై

Grand Treat Hotel #223, Arcot Road, Virugambakkam Chennai – 600092 Tamil Nadu, India

Grand Treat Hotel హోటల్ వివరములు

Grand Treat Hotel

The Grand Treat Hotel offers a comfortable and convenient staying option in the heart of the city. Grand Treat offers the latest and most modern services to the business travelers and its exceptional design and elegant style is a perfect hotel for guests seeking privacy and personalized service.

Located in the most exciting part of Chennai, surrounded by a multitude of shopping and fine restaurants. The convenient location and impeccable services offered makes the hotel an ideal holiday retreat among business and leisure travellers alike.

హోటల్ రేట్లను కనుగొనండి