అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Hotel Aadithya, చెన్నై

Hotel Aadithya, చెన్నై

Hotel Aadithya 155/1, Arcot Road, Next To Kamala Theatre, Vadapalani, Chennai, Tamil Nadu, India

Hotel Aadithya హోటల్ వివరములు

Hotel Aadithya

Hotel Aadithya blended with the modern elegance contributes to the unparalleled charm of the chennai city while striking a perfect balance between gracious hospitality, exceptional comfort and state-of-the-art technology.

It is a tranquil oasis in the heart of the bustling business and entertainment hub of Chennai, there’s no doubt that our hotel is much more than a tastefully decorated, modern three-star hotel that gives a life time experience.

It is conveniently located close to the Airport and the Railway Station. While offering every conceivable modern luxury for the discerning travelers, Hotel Aadtihya creates an unforgettable guest experience, combining the tradition with contemporary comforts.

Hotel Aadithya హోటల్ ఫోటోలు

Prev
Next
Hotel Exterior View

Hotel Aadithya

Prev
Next
Hotel Lobby

Hotel Aadithya

Prev
Next
Hotel Parking Space

Hotel Aadithya

Prev
Next
Lobby

Hotel Aadithya

హోటల్ రేట్లను కనుగొనండి