అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Hotel Ambica Empire, చెన్నై

Hotel Ambica Empire, చెన్నై

Ambica Empire #79, 100 Feet Road Vadapalani. Chennai – 600026 Tamil Nadu, India

Hotel Ambica Empire హోటల్ వివరములు

Hotel Ambica Empire

Rated 3 star, Hotel Ambica Empire is one of the finest hotels of Chennai that promises to offer value for money. Noted tourist attractions like Guindy National Park, Kapaleeswarar Temple and Kishkinta are easily accessible from the hotel. The convenient location and impeccable services offered makes the property an ideal holiday retreat among leisure travellers.  

Hotel Ambica Empire హోటల్ ఫోటోలు

Prev
Next
Beautiful Interior

Hotel Ambica Empire

Prev
Next
Boardroom

Hotel Ambica Empire

Prev
Next
Business Club Room

Hotel Ambica Empire

Prev
Next
Citrus Hall

Hotel Ambica Empire

Prev
Next
Coffee Shop

Hotel Ambica Empire

Prev
Next
Conference Hall

Hotel Ambica Empire

Prev
Next
Deluxe Room

Hotel Ambica Empire

Prev
Next
Dining Area

Hotel Ambica Empire

Prev
Next
Emoire Suite Room

Hotel Ambica Empire

Prev
Next
Empire Suite Room

Hotel Ambica Empire

Prev
Next
Green Chillies Coffee Shop

Hotel Ambica Empire

Prev
Next
Heritage Room

Hotel Ambica Empire

Prev
Next
Lobby Area

Hotel Ambica Empire

Prev
Next
Lounge

Hotel Ambica Empire

Prev
Next
Million Dollar Pub

Hotel Ambica Empire

Prev
Next
Plush Interior

Hotel Ambica Empire

Prev
Next
Pub

Hotel Ambica Empire

Prev
Next
Reception

Hotel Ambica Empire

Prev
Next
Restaurant

Hotel Ambica Empire

హోటల్ రేట్లను కనుగొనండి