అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Hotel Bhimaas, చెన్నై

Hotel Bhimaas, చెన్నై

Hotel Bhimaas 100 Feet Road Near Murugan Temple # 1, Amman Koil Street Vadapalani, Chennai - 600026 Tamil Nadu, India

Hotel Bhimaas హోటల్ వివరములు

Hotel Bhimaas

Hotel Bhimaas provides an impeccable quality and amenities of 120 rooms with refreshing mix of style and spacious comfort. Bhimaas is a centrally air-conditioned restaurant situated at Vadapalani in Chennai, near the Lord Murugan temple.

Hotel Bhimaas is located on the 100ft inner ring road (Jawaharlal Nehru Salai) adjacent to Lord Murugan Temple. Vadapalani is approximately 20 mins drive from the Airport and Central Railway Station. 5 mins drive from Chennai Mofusil Bus Terminus.

హోటల్ రేట్లను కనుగొనండి