అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

చెన్నై ఫొటోలు

చెన్నై ఫోటోలు, చెన్నై మాల్స్ , లోపలి భాగాలు
1/26
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
చెన్నై ఫోటోలు, చెన్నై మాల్స్, ఎంట్రన్స్
2/26
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
చెన్నయి ఫోటోలు, చెన్నయి మాల్, బయటి నుండి
An exterior view of the Express Avenue Mall in Chennai..
3/26
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
చెన్నయి ఫోటోలు, చెన్నై మాల్, దీపావళి సమయం లో
The Express Avenue Mall in Chennai all set to celebrate Diwali!
4/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
చెన్నయి ఫోటోలు, బిర్ల ప్లానిటోరియం
The interior of the Birla Planetarium in Chennai..
5/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
చెన్నయి ఫోటోలు, బిర్ల ప్లానిటోరియం
The exterior view of the Birla Planetarium at Chennai..
6/26
Photos Courtesy : wikitravel.org
చెన్నయి ఫోటోలు, మారినా బీచ్, బీచ్ లో విశ్రాంతి
An old man relaxing by the seashore at the Marina beach in Chennai..
7/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
చెన్నయి ఫోటోలు, మరీనా బీచ్, ఐస్ క్రీం అమ్ము వాడు
An icecream vendor at the Marina beach during night..
8/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
చెన్నయి ఫోటోలు, మరీనా బీచ్, తీరం
The beautiful Marina beach in Chennai..
9/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
చెన్నయి ఫోటోలు, మరీనా బీచ్, తీరం లో తినుబండారాలు
A chaat shop by the Marina beach in Chennai..
10/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
చెన్నయి ఫోటోలు, మరీనా బీచ్, ఒక నావ
A lonely catamaran at the Marina beach in Chennai..
11/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
చెన్నయి ఫోటోలు, మరీనా బీచ్, కృత్రిమ రాక్ ఫౌంటెన్
The artificial rock fountain at the Marina beach in Chennai..
12/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
చెన్నయి ఫోటోలు, జగన్నాథ్ టెంపుల్, ప్రధాన ప్రవేశం
The main entrance to the Jagannath Temple in Chennai..
13/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
చెన్నయి ఫోటోలు, జగన్నాథ్ టెంపుల్, రాత్రి వేళా
A view of the Jagannath Temple in Chennai during night..
14/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
చెన్నయి ఫోటోలు, దక్షిణ చిత్ర, లోపలి అలంకరణ
A rock-paved path at the Dakshinchitra in Chennai..
15/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
చెన్నయి ఫోటోలు, దక్షిణ చిత్ర, ఊయలలు
Two cardles displayed at the Dakshinchitra in Chennai..
16/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
చెన్నయి ఫోటోలు, దక్షిణ చిత్ర, పురాతన గది
A room at the Dakshinchitra, a village created to show the traditional values and lives of the villagers in Tamil Nadu..
17/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
చెన్నయి ఫోటోలు, దక్షిణ చిత్ర, సాంప్రదాయ దుస్తులు, కుండలు
Another rook inside the Dakshinchitra displaying some traditional clothes and pottery used in the villages of Tamil Nadu..
18/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
చెన్నయి ఫోటోలు, బెసంట్ నగర్ బీచ్, బీచ్ తీరం
The Basant Nagar beach coast captured when the clouds are about to pour!
19/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
చెన్నయి ఫోటోలు, బెసంట్ నగర్ బీచ్, మేఘాలు కమ్మిన రోజు
A cloudy day at the coast! - A breathtaking sight from the Basant Nagar beach in Chennai..
20/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
చెన్నయి ఫోటోలు, బెసంట్ నగర్ బీచ్, ఏరిఅల్ వ్యూ
An aerial view of the Basant Nagar beach and the adjoining suburbs of Chennai..
21/26
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
చెన్నయి ఫోటోలు, కాపాలీశ్వర్ టెంపుల్, టెంపుల్ ట్యాంక్
A view of the Kapaleeshwar Temple from a distance.
22/26
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
చెన్నయి ఫోటోలు, కాపాలీశ్వర్ టెంపుల్, ప్రధాన ప్రవేశం
The main entrance of the Kapaleeshwar temple in Chennai..
23/26
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
చెన్నయి ఫోటోలు, కాపాలీశ్వర్ టెంపుల్, దేముళ్ళు
The idols of the God and Godess of the Kapaleeshwar temple at Chennai in Tamil Nadu..
24/26
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
చెన్నయి ఫోటోలు, కాపాలీశ్వర్ టెంపుల్, గోపురం
The intricately carved gopura of the Kapaleeshwar Temple in Chennai..
25/26
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
చెన్నయి ఫోటోలు, కాపాలీశ్వర్ టెంపుల్, రధం
This is a scene from a festival at the Kapaleeshwar Temple in Chennai..
26/26
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...