అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

ఢిల్లీ ఫొటోలు

ఢిల్లీ ఫోటోలు, దిల్లి హాట్, మట్టి కుండలు
traditional and artistic containers on display at Dilli Haat, Delhi
1/240
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఢిల్లీ లో షాపింగ్, టీ ఆకులు
When in Khari Baoli, once an also shop for a wide variety of aromatic tea leaves...
2/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఢిల్లీ లో షాపింగ్, సుగంధ ద్రవ్యాలు
Its all of spices... A view of a store at Khari Baoli's spice market ...
3/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఢిల్లీ లో షాపింగ్ , సిటీ వాక్ మాల్
The entrance of the famous Select City Walk Mall at Saket in Delhi...
4/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఢిల్లీ లో షాపింగ్ , రంగుల దుప్పట్లు
A vendor sells colourful shawls at a store in Sarojini Nagar, a famous shopping destination at New Delhi
5/240
Photos Courtesy : /www.delhitourism.gov.in
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఢిల్లీ లో షాపింగ్ , హస్త కళల వేలాడే చిత్రాలు
Multihued Akash Diva or colourful handmade hanging lights decorate the walls of a store at the Janpath Market in New Delhi...
6/240
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, బాబా ఖరాక్ సింగ్ మార్గ, పూవులు
Vendors sell colourful flowers on Delhi's famous Baba Kharak Singh Marg.
7/240
Photos Courtesy : www.delhitourism.gov.in
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఎయిర్ ఫోర్సు మ్యూజియం, ఎస్ యు30 ఎయిర్ క్రాఫ్ట్
A flying model of an SU 30 Aircraft..
8/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, రెడ్ ఫోర్ట్, చట్టా చౌక్
A scene from the Chatta Chowk/Meena Bazar, a part of the Red Fort where silk and other products catering to the royal household were sold during the Mughal period...
9/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, రెడ్ ఫోర్ట్, నక్కర్ ఖాన
A view of Delhi's Naqqar Khana and the beautiful garden surrounding it.
10/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, రెడ్ ఫోర్ట్,రాత్రి దృశ్యం
The beautifully lit-up Red Fort during the night...
11/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, రెడ్ ఫోర్ట్, ముందరి దృశ్యం
The imposing structure of the Red Fort in Delhi...
12/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, సునే హరి మసీది , ఎర్ర ఇసుక రాయి
The red sandstone structure of Sunehri Masjid's domes at Delhi.
13/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, సునే హరి మసీది , మార్బుల్ ఆర్చ్ వే
A marble made archway at Delhi's Sunehri Masjid...
14/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, సునే హరి మసీది , మసీద్ పూర్తి దృశ్యం
A full view of Sunehri Masjid. It can be found located close to Delhi Gate of Red Fort.
15/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, తీన్ మూర్తి భవన్ , తోటలు
The vast garden of the Teen Murti Bhavan, the residence of India's first Prime Minister...
16/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, తుగ్లకాబాద్ కోట
17/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, తుగ్లకాబాద్ కోట
18/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, తుగ్లకాబాద్ కోట
19/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, తుగ్లకాబాద్ కోట
20/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, తుగ్లకాబాద్ కోట
21/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, తీన్ మూర్తి భవన్, గంట
A structure of a bell inside the Teen Murti Bhavan in Delhi..
22/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, తీన్ మూర్తి భవన్, పచ్చని లాన్ల మధ్య భవనం
The back lawns of the Teen Murti Bhavan at Delhi which was the residence of Jawaharlal Nehru..
23/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, తీన్ మూర్తి భవన్
24/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, సులభ ఇంటర్నేషనల్ మ్యూజియం ఆఫ్ టాయిలెట్,కమోడ్ డిజైన్
A sophistically designed commode displayed at Sulabh International Museum of Toilets at New Delhi.
25/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, సులభ ఇంటర్నేషనల్ మ్యూజియం ఆఫ్ టాయిలెట్ గేలరీ
A gallery inside the Sulabh International Museum of Toilets..
26/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, స్వామినారాయణ్ అక్షరధాం టెంపుల్, సమీప దృశ్యం
The alluring temple of Akshardham in Delhi...
27/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, స్వామినారాయణ్ అక్షర్ధం టెంపుల్, దూర దృశ్యం
A distant view of the Akshardham Temple in Delhi...
28/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, స్వామినారాయణ్ అక్షర్ధం టెంపుల్, ఒక వర్షం రోజు
Though it's a rainy day, the Akshardham temple is still busy with visitors and tourists!
29/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, స్వామినారాయణ్ అక్షరధాం టెంపుల్ ప్రకాశించే గుడి
The literally glowing structure of Akshardham in the glory of the night...
30/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, స్వామినారాయణ్ అక్షరధాం టెంపుల్ ఎనిమిది రేకుల పద్మం
The eight-petalled lotus in Akshardham, an architectural marvel built on the principles of Panchratra Shastra..
31/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, స్వామినారాయణ్ అక్షర్ధం టెంపుల్, మ్యూజికల్ ఫౌంటెన్
The musical fountain, an attraction in Akshardham, Delhi...
32/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, స్వామినారాయణ్ అక్షరధాం టెంపుల్ డోమ్
One of the domes of the Akshardham temple in Delhi..The details carved on the dome is sight to marvel!
33/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఢిల్లీ మెట్రో, స్టేషన్ లో ఒక దృశ్యం
A scene from a Delhi Metro station..
34/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఢిల్లీ మెట్రో, ఎస్కలెటర్ మరియు మెట్లు
The escalator and the stairways at the entrance of the Delhi Metro...
35/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, సఫ్దర్ జంగ్ టూంబ్, అందమైన సీలింగ్
The very beautiful and artistic ceiling inside the Safdarjung Tomb at New Delhi.
36/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, సఫ్దర్ జంగ్ టూంబ్, లోపలి భాగం
The intricately carved cenotaph inside Safdarjung's tomb at New Delhi.
37/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, సఫ్దర్ జంగ్ టూంబ్, పూర్తి దృశ్యం
And a full view of the lovely structure of Safdarjung tomb from a distance ...
38/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, సఫ్దర్జంగ్ టూంబ్ , అందమైనసీలింగ్
Check out the intricate work on the ceiling of a building adjacent to Safdarjung Tomb, Delhi.
39/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఉత్తర గురువయూరప్పాన్ టెంపుల్, ముందరి దృశ్యం
Delhi, with a touch of South India - Front view of the Uttara Guruvayoorappan Temple located at New Delhi. It is a popular pilgrim spot at the place.
40/240
Photos Courtesy : www.uttaraguruvayurappan.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఉత్తర గురువయూరప్పాన్ టెంపుల్, ఏరిఅల్ వ్యూ
An Aerial View of the Uttara Guruvayoorappan Temple and its surroundings in New Delhi.
41/240
Photos Courtesy : www.uttaraguruvayurappan.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఉత్తర గురువయూరప్పాన్ టెంపుల్, టెంపుల్ కాంప్లెక్స్
A view of the Uttara Guruvayoorappan Temple complex premises.
42/240
Photos Courtesy : www.uttaraguruvayurappan.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఉత్తర గురువయూరప్పాన్ టెంపుల్,ఒక దృశ్యం
Yet another view of the Uttara Guruvayoorappan Temple building. The temple is present in New Delhi.
43/240
Photos Courtesy : www.uttaraguruvayurappan.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఉత్తర గురువయూరప్పాన్ టెంపుల్, మెట్లు
lovely vibrant floral garlands decorate railings of a stairway that leads one towards New Delhi's Uttara Guruvayoorappan Temple edifice.
44/240
Photos Courtesy : www.uttaraguruvayurappan.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, రాష్ట్రపతి భవన్, గొప్ప భవనం
The majestic Rashtrapati Bhavan stands tall in Delhi's most secure area ...
45/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, రాష్ట్రపతి భవన్, ఒక రాతి సింహం
Stone structure of a lion in the Rashtrapati Bhavan premises, New Delhi.
46/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, రాష్ట్రపతి భవన్, పక్క దృశ్యం
The building of Rashtrapathi Bhavan as seen from a side.
47/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, రాష్ట్రపతి భవన్, దేసాధ్యుక్షుడి నివాసం
Royal Rashtrapati Bhavan - the residence of the President of India surrounded by a beautiful green grass carpet.
48/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, నెహ్రు పార్క్, వ్లాదిమిర్ లెనిన్
The statue of Vladimir Lenin at the Nehru Park in Delhi..
49/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, కుద్సియా బాగ్, కుద్సియా మాస్క్
The Qudsia Mosque at Delhi wears an ancient look ...
50/240
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, కుద్సియా బాగ్
The Majestic Gate of Qudsia Bagh, New Delhi.
51/240
Photos Courtesy : www.delhitourism.gov.in
ఢిల్లీ ఫోటోలు, నేషనల్ జూలాజికల్ పార్క్, తెల్ల పులి
A white tiger at the National Zoological Park in Delhi...
52/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, కల్కాజి టెంపుల్, హుండీ
The temple hundi at the Kalkaji Temple in Delhi..
53/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, కల్కాజి టెంపుల్, దైవం
The deity inside New Delhi's famous Kalkaji temple.
54/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, జామా మసీద్ మెట్ల వరుస
The array of steps that lead to the entrance of the Jama Masjid in Delhi..
55/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, జామా మసీద్ లోపలి దృశ్యం
Inside Delhi's Jama Masjid..
56/240
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, జామా మసీద్, ప్రార్థనలకు ముందు ఫోటో
A photo of the Jama Masjid taken prior to the Friday prayers..
57/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, జామా మసీద్, సూర్యాస్తమయ దృశ్యం
A sunset view of the famous Jama Masjid in Delhi...
58/240
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, జామా మసీద్, పెద్ద డోములు
Two huge domes of the Jama Masjid...
59/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, జామా మసీద్, చెక్కడాలు
The carvings at the arches of India's largest mosque, the Jama Masjid..
60/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఇండియా హాబి టాట్ సెంటర్, బయటి దృశ్యం
An exterior view of the India Habitat Centre at Delhi...
61/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఇండియా గేటు, రాత్రి వెలుగులలో
The India Gate that shines at night!
62/240
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఇండియా గేటు,ఒక టవర్
The canopy at the India Gate in Delhi during sunrise...what a lovely photograph it is!
63/240
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఇండియా గేటు, ఇండియన్ మిలిటరీ ఆఫీసర్స్
The Indian military officers holding a wreath in front of the India Gate during a ceremony...
64/240
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, కాశ్మీరీ గేటు, వెనుక దృశ్యం
The Kashmiri Gate of New Delhi as seen from behind.
65/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, కాశ్మీరీ గేటు, సమీప దృశ్యం
The Kashmiri Gate - A closer view
66/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఇండియా గేటు, పక్క దృశ్యం
A side view of the famous India Gate in Delhi...
67/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఇండియా గేటు, క్రింద నుండి ఒక దృశ్యం
A lower angled view of the India gate in Delhi...
68/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, కాశ్మీరీ గేటు, మేగజీన్ గేటు వే
A magazine gateway at Kashmiri Gate - The place where old magazines were destroyed during the 1857 Mutiny
69/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఇండియా గేటు, పై దృశ్యం
The upper portion of the famous India Gate of Delhi..
70/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, కాశ్మీరీ గేటు, బుందరి దృశ్యం
A front view of the Historic Kashmiri Gate of New Delhi.
71/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఇండియా గేటు, అమర్ జవాన్ జ్యోతి
'Amar Jawan Jyoti', the eternal flame at the India Gate in Delhi..
72/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, హన్దిక్రాఫ్ట్ అండ్ నాచురల్ ప్రొడక్ట్స్ ఎంపోరియం, అగరు బత్తీలు
An incense sticks stand with a Buddha idol attached - a piece on display in Delhi's Handicrafts and Natural Products Emporium.
73/240
Photos Courtesy : www.rexpoindia.com
ఢిల్లీ ఫోటోలు, హన్దిక్రాఫ్ట్ అండ్ నాచురల్ ప్రొడక్ట్స్ ఎంపోరియం, కళాత్మక దీపం
An artistic lamp displayed inside Handicrafts and Natural Products Emporium of Delhi.
74/240
Photos Courtesy : www.rexpoindia.com
ఢిల్లీ ఫోటోలు, హన్దిక్రాఫ్త్స్ అండ్ నేచురల్ ప్రోడక్ట్ ఎంపోరియం, రంగుల వస్తువులు
Cute and colourful handicrafts on display inside the Handicrafts and Natural Products Emporium, New Delhi
75/240
Photos Courtesy : www.rexpoindia.com
ఢిల్లీ ఫోటోలు, కిరణ్ నాడార్ మ్యూజియం ఆఫ్ ఆర్ట్ , సైకిల్
One of the highlight from the huge collection of art pieces at the Kiran Nadar Museum of Arts in Delhi...
76/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, కిరణ్ నాడార్ మ్యూజియం ఆఫ్ ఆర్ట్ ...ఒక చిత్రం
A highlight from the collection at Kiran Nadar Museum of Arts in Delhi..
77/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, గురుద్వారా సీస్ గంజ్, లోపలి దృశ్యం
A colourful interior view of the Gurudwara Sis Ganj Sahib at Chandni Chowk...
78/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, గురుద్వారా షీస్ గంజ్, బయటి దృశ్యం
A lower angled view of the Gurudwara Sis Ganj Sahib at Chandni Chowk in Delhi..
79/240
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, గురి శంకర్ టెంపుల్, బయటి దృశ్యం
The Gauri Shankar Temple in Delhi as seen from outside.
80/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, గురి శంకర్ టెంపుల్, విగ్రహాలు
The very beautiful and adorable idols inside Delhi's Gauri Shankar Temple.
81/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, గాంధీ స్మృతి, అమరవీరుల స్తూపం
The Martyr's Column, the exacy spot where Mahatma Gandhi was shot dead..
82/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, గాంధీ స్మృతి,ప్రవేశం
Gandhi Smriti, a place where the Father of the Nation spent the last few days of his life...
83/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, గాంధీ స్మృతి,మహాత్మా గాంధీ మరణ ప్రదేశం
The site of Mahatma Gandhi's assassination at Gandhi Smriti in Delhi...
84/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, గాంధీ స్మృతి, గేలరీ
The gallery at Gandhi Smriti that portrays difefrent incidents in Gandhi's life...
85/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, గాంధీ స్మృతి, చివరి అడుగులు
The final footprints of Gandhi embossed at Gandhi Smriti in Delhi...
86/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఫిరోజ్ షా కోట్ల, గోడ మెరుపులు
Beautiful Reflection of a wall inside Feroz Shah Kotla in a pond of water ...
87/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఫిరోజ్ షా కోట్ల, చారిత్రాత్మక కోట ప్రసిద్ధ లిఖితాలు
A closer view of the Ashoka Pillar with his famous edicts that can be found present inside the Feroz Shah Kotla at Delhi ...
88/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఫిరోజ్ షా కోట్ల, చారిత్రాత్మక కోట
Feroz Shah Kotla - A rugged historic fortress at Delhi built by Muslim ruler Feroz Shah Tughlaq.
89/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఫిరోజ్ షా కోట్ల నిర్మాణం యొక్క పూర్తి దృశ్యం
A full view of the structure of Feroz Shah Kotla at New Delhi.
90/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఫిరోజ్ షా కోట్ల
As famous an attrcation, so beautiful an architecture1 - A view of Delhi's famous Feroz Shah Kotla, a historic fortress amidst beautiful green gardens.
91/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఫిరోజ్ షా కోట్ల
What you see here is the Ashoka Pillar in Delhi with Ashoka's edicts.
92/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, చాత్తర్ పూర్ మందిర్, నంది
The idol of Nandi at Delhi's Chatarpur Temple..
93/240
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, చట్టార్ పూర్ మందిర్ ప్రాంగణం
The main courtyard of the Chattarpur Temple of Delhi..
94/240
Photos Courtesy : www.wikpedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, చట్టపూర్ మందిర్, బయటి దృశ్యం
The dominating structure of the Chattarpur Temple in Delhi..
95/240
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఫతేపురి మసీద్,
A view of Delhi's famous Fatehpuri Masjid and an artistically built water tank facing it.
96/240
Photos Courtesy : www.delhitourism.gov.in
ఢిల్లీ ఫోటోలు, మెహ్ రౌలి అర్కేయోలజికల్ పార్క్, గంధాక్ కి బావోలి
Carvings on a wall inside Gandhak ki Baoli - A stepwell inside Mehrauli Archaeological Park - A park at New Delhi.
97/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, మెహ్ రౌలి అర్కేయోలజికల్ పార్క్, జమాలి కమాలి మసీద్
Inside Delhi's Mehrauli Archaeological Park, the majestic structure of the Jamali Kamali Masjid stands tall...
98/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, మెహ్ రౌలి అర్కేయోలజికల్ పార్క్, రాజా కి బైన్
The beautiful structure of Rajon Ki Bain that can be found present inside Delhi's Mehrauli Archaeological Park.
99/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, మెహ్ రౌలి అర్కేయోలోజికల్ పార్క్ రాజా కి బావోలి దృశ్యం
A view of Rajon Ki Baoli, a stepwell inside Mehrauli Archaeological Park of New Delhi. The park is an ASI protected area.
100/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, మెహ్ రులి అర్కేయోలోజికల్ పార్క్, థామస్ మేట కాల్ఫ్ దిల్ కుషా శిధిలాలు
Seen here are the ruins of Sir Thomas Metcalfe's Dilkusha. It is present inside Delhi's Mehrauli Archaeological Park.
101/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, మిలీనియం ఇంద్రప్రస్థ పార్క్, ప్రవేశం
The entrance of the Millennium Indraprastha Park in Delhi...
102/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, చున్నమాల్ హవేలీ, అలకరించిన గది
A majestically decorated room inside Chunnamal Ki Haveli, Delhi.
103/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, చున్నమల్ హవేలీ, ఓపెన్ వరండా
An open verandah at Chunnamal Ki Haveli at Delhi.
104/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, మోత్ కి మసీద్, ప్రవేశ మార్గం
An intricate and artistically etched entranceway of Delhi's Moth KI Masjid.
105/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, మోత్ కి మసీద్, లోపలి భాగాలు
A view of the interiors of Delhi's Moth Ki Masjid.
106/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, మోత్ కి మసీద్ , ఆర్చీల వరుసలు
A series of the lovely arches inside the Moth KI Masjid of Delhi.
107/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, మోత్ కి మసీద్ , పక్క దృశ్యం
A side view of the Moth Ki Musjid Building located at Delhi.
108/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, నేషనల్ రైల్వే మ్యూజియం, డబల్ సిలిండర్ రైల్ మేకానిసం
A railway loco using double cylinders for its rail mechanism..
109/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, నేషనల్ రైల్వే మ్యూజియం, ఇండియన్ ఎలక్ట్రిక్ లోకోమోటివ్
A model of an Indian electric locomotive - as seen at the Delhi Railway Museum
110/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, నేషనల్ రైల్వే మ్యూజియం, మోనోరెయిల్ స్టీమ్ ఇంజిన్
A monorail steam engine in operation - a scene from the Delhi Railway Museum...
111/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, నేషనల్ రైల్వే మ్యూజియం, స్టీమ్ లోకోమోటివ్
An Indian steam locomotive built in 1923..
112/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, బహాయి హౌస్ సాయం వేళా
A twilight view of the beautiful Lotus Temple of Delhi..
113/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, బహాయి హౌస్ సూర్యాస్తమయం
A distant view of the Lotus Temple in Delhi taken during sunset..
114/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, బహాయి హౌస్ సమీప దృశ్యం
A view of the Lotus Temple from one of its pools..
115/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, బిర్లా మందిర్, దూర దృశ్యం
The building of the beautiful Birla Mandir, Delhi, as seen from a distance.
116/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, బిర్లా మందిర్, సమీప దృశ్యం
A view of the temple premises - Birla Mandir, New Delhi.
117/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, బిర్లా మందిర్, పూవుల దుకాణం
A vendor sells colourful flowers and other Puja items in the premises of New Delhi's Birla Mandir.
118/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, బిర్ల మందిర్, రాత్రి వేళా
The Birla Mandir of Delhi when beautifully lit up at night ...
119/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, సెంట్రల్ కొత్తగే ఇండస్ట్రీస్ ఎంపోరియం, గణేశ విగ్రహం
A very beautiful idol of Lord Ganesh available at New Delhi's Central Cottage Industries Emporium.
120/240
Photos Courtesy : www.cottageemporium.in
ఢిల్లీ ఫోటోలు, సెంట్రల్ కొత్తగే ఇండస్ట్రీస్, గుడ్డలు
Textiles and fabrics are also available at Central Cottage Industries Emporium, New Delhi.
121/240
Photos Courtesy : www.cottageemporium.in
ఢిల్లీ ఫోటోలు, సెంట్రల్ కొత్తగే ఇండస్ట్రీస్ ఎంపోరియం , ఏనుగు
A decorative elephant figurine from the Central Cottage Industries Emporium of Delhi.
122/240
Photos Courtesy : www.cottageemporium.in
ఢిల్లీ ఫోటోలు, కేథడ్రాల్ చర్చి, పురాతన చర్చి
The ancient Cathedral of Redemption at Delhi..
123/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, కేథడ్రాల్ చర్చి, పొడవైన ముందరి దృశ్యం
The Cathedral Church of Redemption of Delhi, one of the oldest churches in the country...
124/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, కేథడ్రాల్ చర్చి, పొడవైన ప్రేయర్ హాల్
The long prayer hall of the Cathedral Church of Redemption in Delhi..
125/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఆజాద్ హింద్ గ్రామ, ప్రవేశం
The Building of Azad Hind Gram and its entrance way at New Delhi.
126/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, చౌ సత్ ఖంబ, సమీప దృశ్యం
A closer view of the edifice of Chausath Kambha from aside.
127/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, చౌ సత్ ఖంబ పక్క దృశ్యం
A view of Cahusath Kambha's entrance way from aside.
128/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, చౌసత్ ఖంబ, అందమైన లోపలి భాగాలు
The beautiful interiors and a tomb inside Chausath Kambha structure..
129/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, లోది గార్డెన్, షీష్ గుంబద్ లోపలి అలంకరణ
The interiors of the Sheesh Gumbad in Lodi Gardens.
130/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, లోది గార్డెన్, షీష్ గుంబద్
Sheesh Gumbad, yet another structure in the Lodi Gardens of New Delhi..
131/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, లోది గార్డెన్, మహమ్మద్ షా టూంబ్
The huge tomb of Mohammed Shah inside the Lodi Gardens in Delhi..
132/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, లోడి గార్డెన్, మహమ్మద్ షా టూంబ్ లోపలి భాగం
An interior view of the Mohammed Shah's tomb in Delhi's Lodi Gardens..
133/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, లోది గార్డెన్, ఆర్చ్ నిర్మాణాలు
The arch-shaped structures of the Sikander Lodi's tomb in the Lodi Gardens..
134/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, లోది గార్డెన్, టూంబ్ ఆఫ్ సికందర్ లోడి
The huge tomb of Sikander Lodi at the Lodi Gardens in New Delhi..
135/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, లోది గార్డెన్, సుందర దృశ్యాలు
A beautiful view of the lined up palm trees at the Lodhi gardens in Delhi..
136/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, లోది గార్డెన్, బారా గుంబద్
The Bara Gumbad tomb inside the Lodi Gardens in New Delhi..
137/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, కరో నేషన్ పార్క్, బ్రిటిష్ లార్డ్ విగ్రహం
This statue of a British lord can be found present inside the Coronation Park in New Delhi.
138/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, కరో నేషన్ పార్క్, ఖాళీ ప్రదేశాలు
These are a few empty plinths inside Delhi's coronation Park. They were built to erect the statues of some British rulers but still remain empty.
139/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, కరో నేషన్ పార్క్,స్తూపం
The famous Obelsik inside the Coronation Park. It was erected at the place to mark King George V's coronation Durbar held at Delhi in the year 1911.
140/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, కరో నేషన్ పార్క్, రాతి ఫలకం
The stone plaque that tells you all about King George V's coronation durbar held at New Delhi in 1911.
141/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఖూని దర్వాజా, వెనుక నుండి
A rear view of Khooni Darwaza. Visitors are not allowed to enter this structure or its premises in Delhi.
142/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఖూని దర్వాజా, రోడ్ వైపు నుండి
The legendary Khooni Darwaza at New Delhi.
143/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఖూని దర్వాజా, ముండు దృశ్యం
A front view of Delhi's Khooni Darwaza. It is one among the 13 surviving gates at Delhi.
144/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, నేషనల్ మ్యూజియం, మట్టి పాత్రలు
Some earthen ware on display at Delhi's National Museum
145/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, నేషనల్ మ్యూజియం, ఒక దృశ్యం
The National Museum at New Delhi sporting the National Flag among many colourful flags..
146/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, నేషనల్ మ్యూజియం కోర్ట్ యార్డ్
The interior courtyard view of the National Museum in Delhi...
147/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, నేషనల్ మ్యూజియం, విగ్రహాలు
The interiors of the National Museum in Delhi displaying idols and models...
148/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఢిల్లీ రిద్గే, మార్గం సుందర మార్గం
A scenic pathway inside the Delhi Ridge. ..
149/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఢిల్లీ రిద్గే, మార్గం
View of a very alluring walkway present inside the Delhi Ridge, New Delhi.
150/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, నేషనల్ సైన్సు సెంటర్ భవనం
The engineered marvel of the National Science Centre in Delhi..
151/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, నిజాముద్దీన్ దర్గా, భక్తులు
Devotees ray insidie the very beautiful and famous Nizamuddin Dargah at New Delhi.
152/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, నిజాముద్దీన్ దర్గా , బయటి దృశ్యం
A view of the Nizamuddin Dargah edifice, New Delhi.
153/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, నిజాముద్దీన్ దర్గా, లోపలి భాగాలు
This is how the tomb of Nizamuddin Auliya at New Delhi looks. - All vibrant and beautiful!
154/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, దిగంబర్ జైన్ టెంపుల్, అందమైన టవర్లు
The beautiful towers of the Digambar JaIn Mandir or the Lal Mandir that can be found located close by New Delhi's Chandni Chowk
155/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఓల్డ్ ఫోర్ట్, కోట గోడలు
The fortified structure of the Old Fort or the Purana Qila at Delhi...
156/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఓల్డ్ ఫోర్ట్, చారిత్రిక నిర్మాణం
The huge structure of the Old Fort in Delhi...
157/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఓల్డ్ ఫోర్ట్, సరస్సు
The Old Fort at Delhi facing a beautiful lake...
158/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఓల్డ్ ఫోర్ట్, ప్రవేశం
The entrance to the Purana Qila/Old Fort at Delhi...
159/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, జంతర్ మంతర్, ఒక స్మారకం
central view of an astronomical monument at Jantar Mantar in Delhi...
160/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, జంతర్ మంతర్ ఒక దృశ్యం
An inside view of an astronomical instrument at Delhi's Jantar Mantar.
161/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, జంతర్ మంతర్
Two huge monuments at the Jantar Mantar in Delhi...
162/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, జంతర్ మంతర్, ఖగోళ పరికరం
The architectural astronomical instruments at the Jantar Mantar in Delhi...
163/240
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, జంతర్ మంతర్, ఒక పరికరం
A View from insideJantar Mantar, an astronomical observatory at Delhi...
164/240
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, దిల్లి హాట్, సువాసనల కేండల్స్
Varieties of perfumed and coloured candles at a store at Dilli Haat in Delhi...
165/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, దిల్లి హాట్ స్టోరు
Here's a Kilmore store at the Nature Bazar of Dilli Haat at Delhi...See how colourful the shops are..!
166/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, దిల్లి హాట్, కుండలు
Wow!! Isn't that a delightful sight! A pottery seller with his pots and other pottery items at the Dilli Haat in Delhi...
167/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, దిల్లి హాట్ వోలెన్ స్టోర్
Colourful socks, jackets, mufflers and scarves! A store at Dilli Haat in Delhi that sells woollen clothes...
168/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, జహాపనా
A view of Lal Gumbad, a structre inside Jahanpanah -a tourist attrcation at New Delhi
169/240
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, జహాపనా, విజయ్ మండల
What you see here is the dome of Bijay Mandal inside Jahanpanah.
170/240
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, జహాపనా ప్రవేశం
The beautiful entranceway in the centre of Begum Mosque, Jahanpanah.
171/240
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, జహాపనా ఈస్ట్ గేటు
Seen here is the east gate of Begum Masjid at Jahanpanah, a historic place in Delhi.
172/240
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఇస్కాన్ భవనాలు
A panoramic view of the ISKCON temple in New Delhi..
173/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఇస్కాన్, రాత్రి వేళా
The lit-up temple of ISKCON at Delhi during the Janmashtami celebrations..
174/240
Photos Courtesy : ommons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఇస్కాన్, బయటి దృశ్యం
An exterior view of the ISKCON temple in Delhi..
175/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఇస్కాన్, రాధా కృష్ణ
The beautifully adorned idols inside the ISKCON temple..
176/240
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఇస్కాన్, గోరా నితాయి గుడి
The Gaura Nitai shrine at the ISKCON temple in Delhi..
177/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, పార్లమెంట్ హౌస్, ఉదయం వేళా
A beautiful view of the Sansad Bhavan from a distance at dawn...
178/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, పార్లమెంట్ హౌస్, దూర దృశ్యం
The Parliament House from a distance...
179/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, పార్లమెంట్ హౌస్, భవన్ మరియు భారతీయ పతాకం
The Sansad Bhavan flaunting the Indian Flag...you can also see a part of the green lawn at the premises of the building..
180/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, పార్లమెంట్ హౌస్, సర్కులర్ నిర్మాణం
The imposing structure of the Parliament House in Delhi...
181/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, గార్డెన్ అఫ్ ఫైవ్ సెన్సెస్, గాయకులు
A few vibrantly dressed folk singers perform during a flower show held at the garden of Five senses in Delhi.
182/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, గార్డెన్ అఫ్ ఫైవ్ సెన్సెస్, విశ్రాంతి స్థలం
A resting place inside Delhi's Garden of Five senses - an interesting tourist attraction.
183/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, గార్డెన్ అఫ్ ఫైవ్ సెన్సెస్, పిల్లల ప్రార్థన
Enter Delhi's famous and beautiful garden of five senses to find these religiously praying lifeless yet lively kids!
184/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, గార్డెన్ అఫ్ ఫైవ్ సెన్సెస్, మోడరన్ ఆర్ట్
A modern art sculpture within the garden of Five senses, New Delhi.
185/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, గార్డెన్ అఫ్ ఫైవ్ సెన్సెస్, రాత్రి వేళా
Can a green garden look any better?? - A wonderful shot of the Garden of Five Senses at New Delhi clicked during night time.
186/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, గార్డెన్ ఆఫ్ ఫైవ్ సెన్సెస్, ఏనుగుల నిర్మాణం
These adorable stone made elephant structures can be found present inside the garden of five senses of New Delhi.
187/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ప్రగతి మైదాన్, పక్క దృశ్యం
A structure inside Delhi's Pragati Maidan.
188/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ప్రగతి మైదాన్, ఎక్సిబిషన్ హాలు
View of an exhibition hall in New Delhi's Pragati Maidan.
189/240
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ప్రగతి మైదాన్, హాలు అలంకరణ
The beautiful interiors of a hall inside the Pragati Maidan of Delhi.
190/240
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ప్రగతి మైదాన్, హాలు లోపలి భాగం
Pragati Maidan has many exhibition halls. Seen here is one such hall inside the complex.
191/240
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, గురుద్వారా బంగ్లా సాహిబ్ అందమైన గేటు
One of the carved gates of the Gurudwara Bangla Sahib..
192/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, గురుద్వారా బంగ్లా సాహిబ్ స్వర్ణ గోపురం
The golden domed structure of Gurudwara Bangla Sahib in Delhi..
193/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, గురుద్వారా బంగ్లా సాహిబ్, రాత్రి వేళా
The reflection of the Gurdwara Bangla Sahib in a water body by the monument..
194/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, కుతుబ్ కాంప్లెక్స్, తుప్పు పట్టని స్థంభం
The rust-resistant Iron Pillar of the Qutub Complex in Delhi...
195/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, కుతుబ్ కాంప్లెక్స్ పై భాగం
A close view of the top storey of the Qutub Minar in Delhi...
196/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, కుతుబ్ కాంప్లెక్స్, గార్డెన్ ల నుండి దృశ్యం
The tall structure of Qutub Minar in Delhi as seen from its gardens...
197/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఢిల్లీ చిత్రాలు
198/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, హాజ్ ఖాస్ కాంప్లెక్స్, డోమ్ నిర్మాణాలు
Two beautiful domed structures located inside Hauz Khas Complex in New Delhi.
199/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, హాజ్ ఖాస్ కాంప్లెక్స్, కాంప్లెక్స్ లో స్మారకాలు
A view of the monuments inside Hauz Khas, a complex at South Delhi.
200/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, హాజ్ ఖాస్ కాంప్లెక్స్, తఫెవాల గుంబద్
Tefewala Gumbad - a structure inside Hauz Khas Complex of Delhi.
201/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, కుతుబ్ కాంప్లెక్స్ ఆర్ట్
The floral motives and Arabic calligraphy at the Alai Darwaza in the Qutub Complex...
202/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, కుతుబ్ కాంప్లెక్స్, సమీప దృశ్యం
A close view of the Alai gate at the Qutub Complex in Delhi...
203/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, కుతుబ్ కాంప్లెక్స్ సమీపం లో కుతుబ్ మినార్
Alai Darwaza, a structure near to the Qutub Minar at the Qutub Complex in Delhi...
204/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, కుతుబ్ కాంప్లెక్స్, గేటు
A view of Alai Darwaza, the gateway to the Quwwat-ul-Islam mosque at the Qutub Complex in Delhi...
205/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఇందిరా గాంధీ మ్యూజియం, సారీ మరియు వస్తువులు
This was the saree and the accessories Mrs Indira Gandhi possessed at the time when she was assassinated in the gardens of her official residence at New Delhi ...
206/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఇందిరా గాంధీ మ్యూజియం, సైన్ బోర్డు
This sign board tells you that you have now reached the premises of Delhi's famous Indira Gandhi Memorial ...
207/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఇందిరా గాంధి మ్యూజియం, ఇందిరా గాంధీ వస్తువులు
Some of Indira Gandhi's possessions - her specs, watch, pen holder, a few interesting pictures and much more.
208/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఇందిరా గాంధి మ్యూజియం, మరణ స్థలం
And seen here is the very spot that she passed by and was shot by two of her own security guards on October 31, 1984.
209/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ భవనం
The building of the India International Centre at Delhi...
210/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, హుమాయూన్ టూంబ్ ,అందాలు
The symmetrical structure of the Humayun's tomb in Delhi...the palms stand tall near the tomb...
211/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, హుమాయూన్ టూంబ్ , ఆర్చ్
A beautifully done arch at the exterior of the Humayun's tomb in Delhi..
212/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, హుమాయూన్ టూంబ్ , ఫౌంటెన్
The main fountain at Char Bagh near the Humayun's tomb in Delhi..
213/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, హుమయూన్స్ టూంబ్ స్తూపం
The tombstone of Humayun inside the Humayun's tomb in Delhi...
214/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, హుమాయూన్ టూంబ్ ప్రవేశం
The entrance to the Humayun's tomb can be clearly seen in the photograph..The stairs lead to the upper platform of the tomb..
215/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, హుమాయూన్ టూంబ్, పచ్చటి తోటలు
The huge structure of Humayun's tomb built in red stone, showing the marvel of Mughal architecture..you can also see a part of the lush Mughal gardens surrounding the tomb...
216/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, హుమాయూన్ టూంబ్ , మొఘల్ ఆర్ట్
Humayun's tomb - a piece of art depicting the Mughal architecture...
217/240
ఢిల్లీ ఫోటోలు, రాజ్ ఘాట్, స్మారకం
The memorial of Raj Ghat that marks the spot of Gandhiji's cremation...
218/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, రాజ్ ఘాట్, జ్యోతి
A close view of the lamp that burns endlessly at Raj Ghat, Gandhiji's cremation site in Delhi...
219/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, రాజ్ ఘాట్, మరణించిన స్థలం
Raj Ghat - where the Gandhi sleeps...
220/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, రాజ్ ఘాట్, దూరం నుండి
Raj Ghat in Delhi that marks the place where Gandhiji was cremated..The whole area came to be known as Raj Ghat later..
221/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, రాజ్ పాత్ విజయ్ చౌక్
This is Vijay Chowk at Rajpath in Delhi with its Secretariat buildings...
222/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, రాజ్ పాత్ పూవులు దూరం నుండి
Rajpath and the greenery surrounding it ..
223/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, రాజ్ పాత్ పూవులు రోడ్
The long road that leads to Rajpath..
224/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, రాజ్ పాత్ పూవులు
This is how Rajpath looks during the Republic day celebrations..yes, the lawn is planted with flowers for just one day!!
225/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, సేక్రేడ్ హార్ట్ కేథడ్రాల్ ఒక దృశ్యం
A clear view of the Sacred Heart Cathedral in Delhi..
226/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు,సేక్రేడ్ హార్ట్ కేథడ్రాల్ టవర్
The tower of Delhi's Sacred Heart Cathedral..
227/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అగ్రసేన్ దిగుడు బావి దూరం నుండి
A view of Agrasen Ki BAoli - a historic stepwell located close by Delhi's Connaught Place. ...
228/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అగ్రసేన్ దిగుడు బావి దూరం నుండి
The Agrasen ki Baoli - A distant view...
229/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
అగ్రసేన్ దిగుడు బావి
230/240
Delhi photos, Agrasen Ki Baoli - A Historic stepwell
A view of Agrasen Ki BAoli - a historic stepwell located close by Delhi's Connaught Place. ...
231/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Delhi photos, Agrasen Ki Baoli - A distant view
The Agrasen ki Baoli - A distant view...
232/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Delhi photos, Agrasen Ki Baoli - Levels of the stepwell
A view of the levels of the stepwell - Agrasen Ki Baoli in Delhi.
233/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, సంస్కృతి కేంద్ర మ్యూజియం, ఢిల్లీ
Smiling faces, scary faces, peaceful faces ... Which one is your pick? - A view of terracotta statues displayed at the Sanskriti Kendra Museum premises.
234/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, సంస్కృతి కేంద్ర మ్యూజియం, ఢిల్లీ
Seen here are artistic terracotta artifacts displayed in the terracotta section of Sansriti Museum in New Delhi.
235/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, సంస్కృతి కేంద్ర మ్యూజియం, ఢిల్లీ
While a Madhubani mural art decorates the wall of the Sanskriti Kendra Museum, displayed below it are some interesting terracotta art pieces.
236/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ఢిల్లీ ఫోటోలు, సంస్కృతి కేంద్ర మ్యూజియం, ఢిల్లీ
A Warli Painting on display at the Sanskriti Kendra Museum at Anandagram, New Delhi.
237/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Delhi photos, Agrasen Ki Baoli - A Historic stepwell
A view of Agrasen Ki Baoli - a historic stepwell located close by Delhi's Connaught Place. ...
238/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Delhi photos, Agrasen Ki Baoli - A distant view
The Agrasen ki Baoli - A distant view...
239/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Delhi photos, Agrasen Ki Baoli - Levels of stepwell
A view of the levels of the stepwell - Agrasen Ki Baoli in Delhi.
240/240
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...