అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

ఫతేపూర్ సిక్రి ఆకర్షణలు

అనూప్ తలావ్, ఫతేపూర్ సిక్రి

అనూప్ తలావ్, ఫతేపూర్ సిక్రి

దానికదే ప్రత్యేకత కల్గిన అనూప్ తలావ్, అక్బర్ స్వంత భవనాల ఎదురుగా నిర్మించిన అద్భుతమైన ఒక నీటి...అధికంగా

ఇతరములు
బులంద్ దర్వాజా, ఫతేపూర్ సిక్రి

బులంద్ దర్వాజా, ఫతేపూర్ సిక్రి

బులంద్ దర్వాజా లేదా “ గొప్ప ద్వారాన్ని” 17 వ శతాబ్దం ప్రారంభంలో గుజరాత్ పై అక్బర్...అధికంగా

వారసత్వ భవనములు
మరియం ఉజ్ – జామాని భవనం, ఫతేపూర్ సిక్రి

మరియం ఉజ్ – జామాని భవనం, ఫతేపూర్ సిక్రి

ఫతేపూర్ సిక్రీ లోని ప్రధాన కోట ప్రాంగణంలో ఉన్న అక్బర్ హిందూ భార్య – జోధాబాయి నివాసమైన...అధికంగా

ప్రదేశములు
బీర్బల్ భవనం, ఫతేపూర్ సిక్రి

బీర్బల్ భవనం, ఫతేపూర్ సిక్రి

మొఘలుల కాలంలోని ప్రధాన భవనాలలో ఫతేపూర్ సిక్రీ లోని బీర్బల్ భవనాన్ని ఒకటిగా పరిగణిస్తారు. ఈ...అధికంగా

ప్రదేశములు
హుజ్రా-ఏ-అనూప్ తలావ్, ఫతేపూర్ సిక్రి

హుజ్రా-ఏ-అనూప్ తలావ్, ఫతేపూర్ సిక్రి

ఒక చిన్న విభాగం లేదా భవనం హుజ్రా-ఏ-అనూప్ తలావ్ అక్బర్ ముస్లిం భార్యకు చెందిన ప్రధాన నివాసంగా...అధికంగా

ప్రదేశములు
ఇబాదత్ ఖాన, ఫతేపూర్ సిక్రి

ఇబాదత్ ఖాన, ఫతేపూర్ సిక్రి

ఇబాదత్ ఖాన లేదా “ప్రార్ధనా మందిరం” ఫతేపూర్ సిక్రీ లోని తన భవనంలో అక్బర్ కట్టించిన...అధికంగా

మత సంబంధ
నౌబత్ ఖాన, ఫతేపూర్ సిక్రి

నౌబత్ ఖాన, ఫతేపూర్ సిక్రి

నౌబత్ ఖాన, షెహనాయి వాయించడానికి, డోలు మోగించడానికి పురాతన కాలంలో తరుచుగా నిర్మాణాలు...అధికంగా

ఇతరములు
పచిసీ మందిరం, ఫతేపూర్ సిక్రి

పచిసీ మందిరం, ఫతేపూర్ సిక్రి

పచిసీ అంటే సాహిత్యపరంగా చదరంగ౦ వంటి ఆట అనే అర్ధం ఉంది. ఫతేపూర్ సిక్రీ లో పచిసీ మందిరం...అధికంగా

ఇతరములు
పంచ్ మహల్, ఫతేపూర్ సిక్రి

పంచ్ మహల్, ఫతేపూర్ సిక్రి

పంచ్ మహల్ అక్బర్ చక్రవర్తి వినోదం పంచడానికి కట్టించిన విశాలమైన, నిలువువరసలు ఉన్న ఐదు అంతస్తుల...అధికంగా

ప్రదేశములు
సలీం చిష్తి సమాధి, ఫతేపూర్ సిక్రి

సలీం చిష్తి సమాధి, ఫతేపూర్ సిక్రి

షేక్ సలీం చిష్తి సమాధి 16 శతాబ్దం ప్రారంభంలో కట్టిన అందమైన, అద్భుతమైన కట్టడం. ప్రసిద్ధ మొఘల్...అధికంగా

వారసత్వ భవనములు