సాహస క్రీడల అభిమానులు మెచ్చే మధుగిరి కోటకు వెళ్లి చూసొద్దామా !
వెతకండి
 
వెతకండి
 

గంగోత్రి మ్యాప్

All (దిగువ మ్యాప్ పై ఒక ప్రదేశాన్ని కనుగొనేందుకు దాని ఆకర్షణ పై క్లిక్ చేయండి.)

తప్పక చూడండి

  • నీటిలో మునిగిఉన్న శివలింగం
  • గ్యానేశ్వర్ దేవాలయం
  • ఏకాదశ రుద్ర ఆలయం
  • భగీరథి శిల
  • పాండవ గుఫా
  • సూర్య కుండ్ మరియు గౌరీ కుండ్
  • దయార బుగ్యల్
  • గంగోత్రి టెంపుల్

సిఫార్సు చేయదగినది

  • గంగ్నాని
మౌస్ తో లాగిపట్టి డబుల్ క్లిక్ చేసి పెద్దది చేయండి..