అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

గోవర్ధనగిరి ఫొటోలు

గోవర్ధన్ ఫోటోలు, గోవర్ధన్ హిల్
This is the fabled Govardhan Hills of Uttar Pradesh..
1/3
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గోవర్ధన్ ఫోటోలు, రాధా కుండ్, భక్తులు
Devotees who take a dip in the holy lake of Radha Kund of Uttar Pradesh...
2/3
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
గోవర్ధన్ ఫోటోలు, రాధా కుండ్, పవిత్ర సరస్సు
The green waters of the sacred lake of Radha Kund in Uttar Pradesh...
3/3
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...