అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

గుంటూరు ఫొటోలు

గుంటూరు ఫోటోలు, మంగళగిరి, బయటి దృశ్యం
An external view of the Mangalagiri Temple of Guntur in Andra Pradesh..
1/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గుంటూరు ఫోటోలు, మంగళగిరి , ఒక దృశ్యం
A low angled view of the tall Mangalagiri Temple in Guntur...
2/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గుంటూరు ఫోటోలు, మంగళగిరి, అందమైన దేవాలయం
The beautiful Mangalagiri Temple in Guntur dedicated to Lord Narasimha...
3/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గుంటూరు ఫోటోలు, కోటప్పకొండ, శివలింగం
A beautifully painted Shivalinga at the Kottappakonda Temple at Guntur, Andra Pradesh..
4/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గుంటూరు ఫోటోలు, కోటప్పకొండ ..ఒక మార్గం
An entrance to the Kottappakonda temple in Guntur...
5/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గుంటూరు ఫోటోలు, కోటప్పకొండ, ప్రవేశం
The entrance of the Kottappakonda Temple in Guntur, Andra Pradesh...
6/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గుంటూరు ఫోటోలు, కోటప్పకొండ, గోపురం
The Kottappakonda Temple gopuram located at Guntur....
7/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
గుంటూరు ఫోటోలు, కొండవీడు కోట దూర దృశ్యం
A distant view of the Kondaveedu fort in Guntur as seen from the base of the hill...
8/12
గుంటూరు ఫోటోలు, కొండవీడు కోట, దృశ్యం
A view of the Kondaveedu Fort as seen from the Gopinatheshwar Temple in Guntur...
9/12
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
గుంటూరు ఫోటోలు, ఉప్పలపాడు నేచర్ కన్సర్వేషన్,పెలికాన్లు
Spot-billed Pelicans perched upon tiny branches at the Uppalpadu Nature Conservation at Guntur in Andra Pradesh..
10/12
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
గుంటూరు ఫోటోలు, ఉప్పలపాడు నేచర్ కన్సర్వేషన్, వరుసలో బాతులు
A row of Garganey have a dip at the waters of Uppalpadu Nature Reserve in Guntur...
11/12
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
గుంటూరు ఫోటోలు, ఉప్పలపాడు నేచర్ కన్సర్వేషన్, పక్షుల గుంపు
A cute image showing the gathering of birds at a pond in Uppalpadu in Guntur, Andra Pradesh..
12/12
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...