అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

హజో ఫొటోలు

హజో ఫోటోలు, పోవా మక్కా, ముందరి దృశ్యం
The frontal view of the Powa Mecca, the most renowned Muslin piligrimage spot of Assam. Here lies the tomb of Pir Giasuddin Auliya.
1/2
Photos Courtesy : wikipedia.org
హజో ఫోటోలు, హయగ్రీవ మాధవ టెంపుల్, ప్రవేశ ద్వారం
An image showing the entrance to the Hayagriva Madhava Temple. Rows of elephants are seen on the body of the temple and they are fine specimens of Assamese art
2/2
Photos Courtesy : wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...