అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

ఎలా చేరాలి? హొరనాడు రోడ్డు ప్రయాణం

బస్ ప్రయాణం - హోరనాడు ప్రాంతానికి అన్ని సమీప నగరాలనుండి అంటే, చిక్కమగళూరు, కలాశ మరియు శృంగేరిలనుండి కర్ణాటక రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్ధ బస్సులు నడుపుతోంది. ధర తక్కువ. సౌకర్యం అధికం.

మీ యొక్క మార్గం కనుగొనండి