అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

హైదరాబాద్ ఫొటోలు

Hyderabad photos, Hyderabad - Person selling handicrafts
1/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Hyderabad photos, Laad Bazzar - Pearls
2/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, గోల్కొండ కోట, మ్యాప్
The map of the famous Golconda Fort - A major tourist attraction at Hyderabad, Andhra Pradesh.
3/100
Photos Courtesy : Courtesty: Punitha TB
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, గోల్కొండ కోట, కోట దృశ్యం
The Golconda Fort walls...
4/100
Photos Courtesy : Courtesty: Punitha TB
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, గోల్కొండ కోట, ఆర్చ్ వే
A view of the archways at Hyderabad's Golconda Fort.
5/100
Photos Courtesy : Courtesty: Punitha TB
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, గోల్కొండ కోట, తోటలు
People rest in the Golconda Fort gardens.
6/100
Photos Courtesy : Courtesty: Punitha TB
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, గోల్కొండ కోట, దూరం నుండి
A distant view of the beautiful attraction at Hyderabad - The Golconda Fort. Also seen in the background are the towers of yet another architectural must see in the state, the Charminar.
7/100
Photos Courtesy : Courtesty: Punitha TB
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, గోల్కొండ కోట, లోపలి దృశ్యం
A view from inside Golconda Fort complex.
8/100
Photos Courtesy : Courtesty: Punitha TB
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, గోల్కొండ కోట, ఒక దృశ్యం
A low angle view the famous Golconda Fort at Hyderabad in Andhra.
9/100
Photos Courtesy : Courtesty: Punitha TB
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, గోల్కొండ కోట, ఒక తోట
The gardens facing the Golconda Fort.
10/100
Photos Courtesy : Courtesty: Punitha TB
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, బిర్లా మందిర్, సమీపం నుండి
A closer view of a white washed Birla temple gopuram at Hyderabad.in AP.
11/100
Photos Courtesy : Punitha TB
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, బిర్లా మందిర్, మెట్లు
These stairs will lead towards the entrance of Birla Mandir in Hyderabad.
12/100
Photos Courtesy : Punitha TB
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, బిర్లా మందిర్, దూర దృశ్యం
A distant view of the famous Birla Mandir at Hyderabad.
13/100
Photos Courtesy : Punitha TB
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, చార్మినార్ ఒక దృశ్యం
The lovely structure of Charminar from a side. It is one of the most popular attractions in the city.
14/100
Photos Courtesy : Punitha TB
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, చార్మినార్, దూరం నుండి
The Charminar as seen from a distance. The locality around the monument always abuzz with activity.
15/100
Photos Courtesy : Punitha TB
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, చార్మినార్, కిందినుండి
A low angle view of the magnificent structure of Charminar in Hyderabad
16/100
Photos Courtesy : Punitha TB
హైదరాబాద్ ఫోటోలు , చార్మినార్, ఆర్చ్ వే
A view of Charmianar's archway...
17/100
Photos Courtesy : Punitha TB
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, మహావీర్ హరిన వనస్థలి నేషనల్ పార్క్, దీర మరియు బ్లాకు బక్
A deer and black buck curiously watch something in Mahavir Harina Vanasthali National Park at Hyderabad.
18/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, సికింద్రాబాద్, క్లాక్ టవర్
The famous clock tower of Secunderabad.
19/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, మ్రుగావాని నేషనల్ పార్క్, ఒక పక్షి
A bird perched atop a tree in the Mrugavani National Park of Hyderabad.
20/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, హైదరాబాద్ బొటనికల్ గార్డెన్, బట్టర్ ఫ్లై
A beautiful butterfly perched on a plant branch at the Hyderabad Botanical Garden.
21/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, హైదరాబాద్ బొటనికల్ గార్డెన్, పెన్నిసేతుం పెదిసుల్లటం
Pennisetum pedicellatum is a plant species. This is a beautiful image of the plant species, that can be found present in Hyderabad's botanical garden.
22/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, రోడ్ సైడ్
Vibrant art pieces for sale on a road side in Hyderabad . . .
23/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు , మార్కెట్
The always abuzz Charminar market of Hyderabad.
24/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు , రుచికర బిర్యాని
Yummy Dum Biriyani!! - A spicy and tasty delicacy that Hyderabad is renowned for. . .
25/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు , గాజులు
Bangles, bangles and more bangles! - A bunch of bangles at a store in Hyderabad. The place is renowned for its very colourful and lovely bangles.
26/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు , తారామతి బారాదరి ఒక దృశ్యం
A view of Taramati Baradari - A structure that can be found present close by Golkonda Fort of Hyderabad.
27/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, సురేంద్రపురి, ఆర్చ్ వే
The archway that leads you to the Surendrapuri museum premises at Hyderabad, Andhra Pradesh.
28/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, సురేంద్రపురి విగ్రహం
A huge idol of Panchamukhi Hanuman that can be found present in the Surendrapuri museum premises.
29/100
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, స్పానిష్ మసీదు ఒక దృశ్యం
A view of the beautiful Spanish mosque in Hyderabad.
30/100
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, స్నో వరల్డ్ , అమ్యూసేమేంట్ పార్క్
A bunch of enthusiastic visitors enjoy at Snow World, an amusement park in Hyderabad.
31/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, శిల్పారాం, పొలం దున్నుట
Do they look real? But they aren't! Its a clay model that can be found present in the premises of Shilparamam, Hyderabad.
32/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, శిల్పారామం, ప్రవేశ మార్గం
It is this entrance way that takes you into a magical world. A very lovely crafts, arts and cultural village called Shilparamam. . .
33/100
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, శిల్పారామం, హస్తకళల బైకులు
Want a ride?? Parked here are a couple of very dexterously handcrafted bikes.
34/100
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, శిల్పారామం, క్లే మోడల్స్
Very bright and beautiful clay models at Shilparamam.
35/100
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, శిల్పారామం, విగ్రహాలు
Dexterous idols on sale at Shilparamam, an arts and cultural village in Hyderabad.
36/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, షామీర్ పెట్, ప్రశాంత అందాలు
The lake of Shamirpet wears a calm and beautiful look...
37/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, షామీర్ పెట్, ఒక దృశ్యం
A view of the Shamirpet Lake in Hyderabad, Andhra Pradesh
38/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, షామీర్ పెట్ సుందర దృశ్యాలు
Birds fly past a very scenic Shamirpet Lake in Hyderabad.
39/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, సాలార్ జంగ్ మ్యూజియం, ఒక దృశ్యం
A view of Salarjung Museum of Hyderabad as seen from aside.
40/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు ,సాలార్ జంగ్ మ్యూజియం
The famous Salarjung Museum in Hyderabad. The place is a store house of masterpieces.
41/100
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు , రామోజీ ఫిలిం సిటీ, అందమైన నిర్మాణం
An adorable structure inside Ramoji Film City, Hyderabad, Andhra Pradesh.
42/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు , రామోజీ ఫిలిం సిటీ, మూవీ మాజిక్ బిల్డింగ్
Yet another view of the movie magic building inside the film city.
43/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు , రామోజీ ఫిలిం సిటీ, మూవీ మాజిక్ బిల్డింగ్
The movie magic building inside the Ramoji Film City at Hyderabad.
44/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు ,రామోజీ ఫిలిం సిటీ, స్వాగతం గేటు.
The Ramoji Film City welcomes you . . .
45/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, పురాని హవేలీ, హవేలీ
What you see here is the Purani HAveli. A popular attraction in Hyderabad.
46/100
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, ఉస్మాన్ సాగర్ లేక్, సూర్యుడి వెలుగులు
Osman Sagar in the limelight! - With only a portion of it being sun drenched by dusk, the Osman Sagar Lake at Hyderabad wears a gorgeous look.
47/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు , ఉస్మాన్ సాగర్ లేక్, అందమైన దృశ్యం
A beautiful view of the prisitine Osman Sagar . .
48/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు , ఎన్టీ ఆర్ గార్డెన్స్, చీమల కొండ
What you see here is the Ant Hill in NTR Garden premises.
49/100
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు , ఎన్టీ ఆర్ గార్డెన్స్, లోపలి దృశ్యం
View of a structure inside NTR Park - A famous picnic spot in the metro.
50/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, ఎన్టీఆర్ గార్డెన్స్ పసుపు రంగు పూవులు
These trees with bright yellow flowers and a ground beautifully carpeted with multihued flowers can be found present in the NTR Garden premises of Hyderabad.
51/100
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు ,నెహ్రు జూలగిక పార్క్, లేళ్ళ సమూహం
A bunch of deer in the Nehru Zoological Park at Hyderabad.
52/100
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు , నెహ్రు జూలగికల్ పార్క్, అందమైన కొంగలు
Beautiful painted strokes decoratively perched atop a tree in Hyderabad's Nehru Zoological Park . .
53/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, నెహ్రు జూలాజికల్ పార్క్ లోపలి దృశ్యం
A view from inside the Nehru Zoological Park - The only zoo at Hyderabad.
54/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు , మక్కా మసీదు, ఒక చక్కని దృశ్యం
Isn't it a beautiful view? A glimpse of the pinnacle of Mecca Masjid in Hyderabad. The place is flocked by a bunch of pigeons that add to the beauty of the pic.
55/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు , మక్కా మసీద్ ఒక సుందర దృశ్యం
A lovely view of Hyderabad's Mecca Masjid - One of the oldest mosques in the metro.
56/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు , మక్కా మసీదు, ఒక చక్కని దృశ్యం
A clean view of the Mecca Masjid - A major attrcation and a pilgrimage centre in Hyderabad.
57/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు , లుంబిని పార్క్, రంగుల లేసర్
A colourful laser show in Lumbini Park...
58/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు , లుంబిని పార్క్ , అందమైన పూవులు
A cute floral clock in the entrance of Lumbini Park in Hyderabad.
59/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, లుంబిని పార్క్, వెలుగులలో బుద్ధుడు
An illuminated statue of Lord Buddha amidsts waters in the Lumbini gardens premises at Hyderabad,
60/100
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, లాడ్ బజార్ షాపింగ్
Lavishing Laad Bazaar! If you are a woman and love indulging in shopping for accessories then chances are you'll end up spending nothing less than a couple of hours at this beautiful spot!
61/100
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, లాడ్ బజార్, గాజుల షాపులు
Bangles at a store in Laad Bazaar - A perfect place to shop for the famous Hyderabad bangles.
62/100
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, లాడ్ బజార్, గాజుల దుకాణాలు
A bangle store in Laad bazaar, a famous shopping area in Hyderabad.
63/100
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు , కే.బి.ఆర్.నేషనల్ పార్క్
An alluring KBR Park that can be found located in Jubilee Hills at Hyderabad.
64/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, హుస్సేన్ సాగర్ లేక్, ప్రశాంతత
The sun is up and peeping above a tranquil Hussain Sagar at the very crack of dawn!
65/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, హుస్సేన్ సాగర్ లేక్, బోటు విహారం
Boat riding is a popular attrcation at Hussain Sagar.
66/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, హుస్సేన్ సాగర్ లేక్ , అందమైన్ దృశ్యం
Yet another lovely image of the Hussain Sagar lake during twilight. . .
67/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, హుస్సేన్ సాగర్ లేక్ , మబ్బులు పట్టిన వేళా
An azure and alluring Hussain Sagar as seen on a cloudy evening!
68/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు , హై టెక్ సిటీ, ఒక వీధి
View of a lane in the famous Hitech City of Hyderabad...
69/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు , హై టెక్ సిటీ, ఒక దృశ్యం
A view of the cyber towers at Hitech CIty in Hyderabad, Andhra Pradesh.
70/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, హయత్ బక్షి బేగం, మాస్క్
This beautiful mosque called the great mosque can be found standing adjescent to the Hayath Bakshi Begum Mosque.
71/100
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, గోల్కొండ కోట, కళాత్మక ఫౌంటెన్
An artictically constructed fountain in the midst of the Golkunda Fort ruins.
72/100
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు , గోల్కొండ కోట శిధిలాలు
Seen here are the ruins of the famous fort of Golkonda surrounded by a beautiful green garden.
73/100
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, గోల్కొండ కోట, ఒక సమీప దృశ్యం
A closer view of the Golkonda Fort ruins.
74/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు ,గోల్కొండ కోట, అందమైన దృశ్యం
A beautiful birds eye panorama of the city of Hyderabad as seen from the Golkonda Fort. Also, one can catch a glimpse of the towers of Charminar in the picture.
75/100
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, ఫలక్ నామ పాలస్, ముందరి నుండి
A front view of the very beautiful Falaknuma. Very well maintained, it is currently leased out to the Taj Group of Hotels.
76/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు , వెలుగులతో న ఫలక్ నామ పాలస్ పాత చిత్రం
A old pic of the Falaknuma Palace in Hyderabad.
77/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, వెలుగులు జిమ్మె ఫలక్నుమా పాలసు ,
A very majestic Falaknuma when vibrantly lit ...
78/100
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, దుర్గం చెరువు, ఒక దృశ్యం
A view of Durgan Cheruvu in Hyderabad.
79/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.or
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, దుర్గం చెరువు, ఉదయం వేళా ఒక దృశ్యం
The Durgam Cheruvu as seen on an early morning.
80/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, చౌ మొహాల్ల పాలస్, రాత్రి వెలుగులలో
An image of Chowmahalla Palace when colourfully lit during night ...
81/100
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, చౌ మొహాల్ల పాలస్, హాలు దృశ్యం
View of a hall and some beautiful chandeliers inside the Chowmaholla Palace at Hyderabad.
82/100
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు , చౌమోహల్ల పాలస్, లోపలి దృశ్యం
Yet another beautiful hall inside Chowmahalla - A palace that belonged to the Nizams of Hyderabad.
83/100
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు , చిల్కూర్ బాలాజీ దేవాలయం
An image of Lord Venkateshwara of Chilkur Balaji Temple - A temple that never accepeted any money from any one so far.
84/100
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు , చార్మినార్, ముందు నుండి
A front view of the famous Charminar from a distance.
85/100
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
హైదరా బాడ్ ఫోటోలు, చార్మినార్
A portion of Charminar looks vibrant with many colourful lights. . .
86/100
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు , చార్మినార్, పగటి వెలుగులలో
The beautiful edifice of Charminar as seen on a bright sunny day.
87/100
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు , చార్మినార్, లైటింగ్ వెలుగులలో
A bright and beautifully lit structure of Charminar - A famous tourist attrcation in Hyderabad.
88/100
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, బిర్లా మందిర్ ఒక ఉత్సవం
An artist performs a dance in the Birla Mandir premises at Hyderabad.
89/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు ,బిర్లా మందిర్ దూరం నుండి
The beautiful Birla temple of Hyderabad as seen from aside.
90/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు , బిర్లా మందిరం
Birla Mandir at Hyedarabad wears a tranquil look...
91/100
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, బిర్లా మందిర్, పాల రాతి మందిరం
An all white Birla Mandir at Hyderabad amidst bright and beautiful settings . . .
92/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు , ఆంధ్ర ప్రదేశ్ స్టేట్ మ్యూజియం, గేలరీ
View of a gallery inside the Andhra Pradesh State Museum in Hyderabad.
93/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు , పైగా సమాధులులోపలి నుండి
A view from inside the tomb structure. ..
94/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు , పైగా సమాధులు పై నుండి
A view of the top of Paigah Tombs at Hyderabad, Andhra Pradesh.
95/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు ,పైగా సమాధుల పై కప్పు
The roof of the Paigah Tombs in Hyderabad. . .
96/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు ,పైగా సమాధులు , సమాధి లో ఒక భాగం
A portion of Paigah tomb as seen from inside . . .
97/100
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు , రేమాండ్స్ సమాధి, మిచెల్ జోచిం మేరీ రేమాండ్ సమాధి
What you see here is the tomb of Michel Joachim Marie Raymond, founder of the gun foundry in Hyderabad.
98/100
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, అయిమాక్స్ థియేటర్
An image of Hyderabad's Imax theatre.
99/100
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
హైదరాబాద్ ఫోటోలు, నిజాం మ్యూజియం ఒక దృశ్యం
A view of the Nizam museum in Hyderabad.
100/100
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...