అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

సమీప ప్రదేశాలు జైసల్మేర్ (వారాంతపు విహారాలు )

పోఖ్ రాన్

పోఖ్ రాన్

పోఖ్ రాన్ రాజస్ధాన్ రాష్ట్రంలోని జైసల్మేర్ జిల్లాలో కల ధార్ ఎడారిలో ఒక వారసత్వ నగరం. దీని చుట్టూ అయిదు పెద్ద అధికంగా చదవండి

(137 km - 2Hrs, 10 min)
బార్మర్

బార్మర్

బార్మర్ ఒక పురాతన పట్టణం. ఇది రాజస్ధాన్ లోని బార్మర్ జిల్లాలో కలదు. ఈ పట్టణాన్ని 13వ శతాబ్దంలో బాహడ రావు అధికంగా చదవండి

(160 km - 2Hrs, 10 min)
ఖీచన్

ఖీచన్

  రాజస్తాన్ లోని జోద్ పూర్ జిల్లాలో జోద్పూర్ నగరానికి పశ్చిమంగా 150 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. 4.5 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న అధికంగా చదవండి

(171 km - 2Hrs, 15 min)
ఖిమ్ సార్

ఖిమ్ సార్

ఖిమ్ సార్ ఒక చిన్న కుగ్రామం. ఇది రాజస్ధాన్ రాష్ట్రంలోని ధార్ ఎడారి చివరిభాగంలో కలదు. ఈ గ్రామం మధ్యభాగంలో ఒక అధికంగా చదవండి

(287 km - 4Hrs, 10 min)
నాగౌర్

నాగౌర్

  రాజస్తాన్ రాష్ట్రంలో ఉన్న నాగౌర్ చారిత్రక నగరం. దీనిని నాగ వంశ క్షత్రియులు కనుగొన్నారు. ఈ నగరం నాగౌర్ జిల్లాకి ప్రధాన అధికంగా చదవండి

(317 km - 4Hrs, 30 min)
బికనేర్

బికనేర్

బికనేర్, ఈ రాజస్థాన్ పట్టణం బంగారు వన్నె ఇసుక దిబ్బలతో ఎడారి ప్రేమాయణానికి, పోరాడే ఒంటెలు, రాజపుత్ర రాజుల వీరోచిత కార్యాలకు అధికంగా చదవండి

(331 km - 4Hrs, 15 min)
పాలి

పాలి

పాలి పట్టణాన్ని పారిశ్రామిక నగరం అని కూడా అంటారు. ఇది రాజస్ధాన్ రాష్ట్రంలో కలదు. పాలి జిల్లాకు పాలి జిల్లా ప్రధాన అధికంగా చదవండి

(348 km - 5Hrs, 20 min)
డెష్నోక్

డెష్నోక్

రాజస్ధాన్ లోని ఒంటెల దేశంగా పిలువబడే బికనీర్ జిల్లా లో డెష్నోక్ ఒక చిన్న గ్రామం. గతంలో దీనిని 'దస్ నోక్' అధికంగా చదవండి

(358 km - 4Hrs, 50 min)
ఫలోది

ఫలోది

  ‘ఉప్పు నగరం’ గా పిలువబడే రాజస్థాన్ లోని జోధ్పూర్ జిల్లాలో వున్న ప్రసిద్ధ పర్యాటక కేంద్రం. ఈ పట్టణం బంగారు నగరం అధికంగా చదవండి

(370 km - 5Hrs, 35 min)