అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

ట్రెక్కింగ్, కర్జాత్

తప్పక చూడండి

కర్జాత్ ప్రాంతం అనేక ట్రెక్కింగ్ అవకాశాలతో ప్రసిద్ధి చెందింది. తేలికగా లేదా అధిక రిస్కుతో కూడా ట్రెక్కింగ్ చేయాలనుకునేవారికి ఎన్నో ప్రదేశాలు కలవు. కొండలపైకి ఎక్కుతున్న కొలది మనోహర దృశ్యాలు అనేకం కనపడుతూంటాయి. అన్ని మార్గాల ట్రెక్కింగ్ కంటే కూడా పేధ్, చందేరి ఫోర్ట్, మాధేరన్ లకు కర్జాత్ నుండి వెళ్ళే మార్గాలు ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి.  కర్జాత్ వాతావరణం

 

Please Wait while comments are loading...

ఇతరములు కర్జాత్ ఆకర్షణలు