సాహస క్రీడల అభిమానులు మెచ్చే మధుగిరి కోటకు వెళ్లి చూసొద్దామా !
వెతకండి
 
వెతకండి
 

ఎలా చేరాలి? ఖండాలా రోడ్డు ప్రయాణం

రోడ్డు మార్గం
ముంబై, పుణే నుండి ఖండాలాకు బస్సు ప్రయాణం అనువుగా ఉంటుంది. ఇక్కడినుండి ఖండాలాకు చేరడానికి వరుసగా 4 గంటల, 2.5 గంటల సమయం పడుతుంది. ఖండాలా నుండి లోనవలకు బస్సులో కేవలం 15 నిముషాల్లో చేరవచ్చు.

ముంబై లోని దాదర్ నుండి మహారాష్ట్ర రవాణా సంస్థకు చెందిన డీలక్సు, నాన్ డీలక్సు బస్సులు ఉంటాయి. పూణే, ముంబై నుండి ఖండాలాకు ప్రైవేటు బస్సు సౌకర్యం ఉంది.

మీ యొక్క మార్గం కనుగొనండి