అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

తజతంగడి జుమ మస్జిద్, కొట్టాయం

తప్పక చూడండి

మీనచిల్ నది ఒడ్డున ఉన్న తజతంగడి జుమ మస్జిద్, భారత దేశంలోని అత్యంత పురాతనమైన మసీదులలో ఒకటి మరియు 1000 సంవత్సరాల కంటే ప్రాచీనమైనది, దాని నిర్మాణ శోభకు, మరియు కొయ్య చెక్కడాలలో అందానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ మసీదు ఇస్లామిక్ ప్రవక్త ముహమ్మద్ అనుచరులచే కేరళకు వారి మొదటి ప్రయాణాల సందర్భంగా నిర్మించబడింది.

కొట్టాయం ఫోటోలు, తజతంగాడి జూమ మసీదు

ఈ మసీదును ఎక్కువగా "తాజ్ జుమ మస్జిద్"అనే పేరుతో పిలుస్తారు.మీనచిల్ నది ఒడ్డున ఉన్న తజతంగడి జుమ మస్జిద్ కొట్టాయం కి 7Km దూరంలో ఉంటుంది.మీరు కొట్టాయం వచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా ఈ ప్రదేశం ను సందర్సించాలి.

 

 

 

Please Wait while comments are loading...