అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

కర్నూల్ ఫొటోలు

కర్నూల్ ఫోటోలు, జగన్నాధ గట్టు టెంపుల్ ప్రవేశం
A front view of the Jagannatha Gutta temple at Kurnool, AP.
1/1
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...