అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

అలగార్ కోవిల్, మధురై

తప్పక చూడండి

అలగార్ కోవిల్ లో శ్రీ మహా విష్ణువు విగ్రహం వుంటుంది. ఈ టెంపుల్ సోలైమలై హిల్ దిగువన మదురై కి సుమారు 2౦ కి.మీ.ల దూరంలో కలదు. ఇక్కడ మూడు శాంక్చురి లు కలవు. ఈ టెంపుల్ దాని రాతి శిల్పాలకు, చెక్కడాలకు ప్రసిద్ధి. రాతితో చెక్కబడిన పెద్ద విష్ణు విగ్రహం కలదు. విష్ణు మూర్తి వివిధ భంగిమలు కలవు. ఇక్కడ ఒక నీటి బుగ్గ కలదు. దీని నీరు ప్రతి రోజూ కృష్ణుడి కి టెంపుల్ పూజారి అర్పిస్తారు.

మదురై ఫోటోలు , అలగార్ కోవిల్ - కాలజార్
Priya Radhakrishnan

ఈ టెంపుల్ లో మాత మీనాక్షి సోదరుడు అజగర్ రూపం లో లార్డ్ విష్ణు నివసిస్తాడని చెపుతారు. ఈ టెంపుల్ తప్పక చూడాలి.

Please Wait while comments are loading...