అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

తిరుమలై నాయకర్ పాలస్, మధురై

సిఫార్సు చేసినది

తిరుమలై నాయకర్ పాలస్ ను తిరుమలై నాయక్ 16 వ శతాబ్దంలో ఇండో సార్సెనిక్ శైలి లో నిర్మించాడు. ఈ పాలస్ లో తిరుమలై నాయకర్ మరియు సిలాపతికరం ల కు సంబంధించిన లైట్ మరియు సౌండ్ షో ఒకటి చూపుతారు. నేడు టెంపుల్ లో మీరు చూసేది అసలు దానికి గల దానిలో నాలుగో వంతు మాత్రమే.

మదురై ఫోటోలు, తిరుమలై నాయక్కర్ పాలస్ క్వీన్స్ రెసిడెన్స్
Image source:en.wikipedia.org

దీనిలో 58 అడుగుల ఎత్తు కల 248 స్తంభాలు కలవు. పాలస్ సీలింగ్ పై శ్రీ మహా విష్ణు మరియు శివ ల జీవిత గాధలు చెక్క బడి వుంటాయి. ఈ పాలస్ శిల్ప శైలి ఒక అద్భుతం. డోములు , ఆర్చీలు స్టక్కో స్టైల్ శిల్ప శైలి లో నిర్మించారు. ఆనాడు ఉపయోగించిన ఫర్నిచర్ మరియు పాత్రలు వంటివి కూడా ప్రదర్శించ బడతాయి. పాలస్ ప్రవేశం, దంచింగ్ హాల్ మరియు మెయిన్ హాల్ ప్రదేశాలు చాలా అందంగా వుంటాయి. ఈ పాలస్ ను 1860 - 1870 ల మధ్య బ్రిటిష్ వారు ఒకసారి పునరిద్ధరించారు.

Please Wait while comments are loading...