అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

మలయత్తూర్ ఫొటోలు

మలయట్టూర్ ఫోటోలు, మలయట్టూర్ చర్చి మార్నింగ్ మాస్ ని హాజరవుతున్న స్థానికులు
Locals attending the morning mass at Malayattoor Church in Kerala.
1/3
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
మలయట్టూర్ ఫోటోలు, మలయట్టూర్ చర్చి, ప్రధాన ప్రవేశం
The main entrance to Malayattoor Church in Kerala.
2/3
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
మలయట్టూర్ ఫోటోలు, మలయట్టూర్ చర్చి మార్నింగ్ మాస్ ని హాజరవుతున్న స్థానికులు
Locals seen coming out of Malayattoor Church in Kerala after attending the morning mass.
3/3
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...