అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

మంత్రాలయం ఫొటోలు

మంత్రాలయం ఫోటోలు , శ్రీ గురు రాఘవేంద్ర స్వామి టెంపుల్ , పూజలు
A religious ritual taking place inside the RAghavendraswamy Mutt of Mantralayam, Andhra.
1/4
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
మంత్రాలయం ఫోటోలు, శ్రీ గురు రాఘవేంద్ర స్వామి టెంపుల్
The top of the famous Raghavendra Temple in Mantralaya, Andhra Pradesh.
2/4
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
మంత్రాలయం ఫోటోలు, శ్రీ గురు రాఘవేంద్ర స్వామి టెంపుల్, ఒక విగ్రహం
An idol of Guru Raghavendra in Mantralaya temple premises.
3/4
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
మంత్రాలయం ఫోటోలు , పంచముఖి ఆంజనేయ టెంపుల్
A view of the Panchamukhi Anjaneya Temple in Mantralaya.
4/4
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...