అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

మెదక్ ఫొటోలు

మెదక్ ఫోటోలు, పోచారం శాంక్చురి సరస్సు దృశ్యం
Herons and Egrets at the Pocharam Lake in Andra Pradesh...
1/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
మెదక్ ఫోటోలు, పోచారం శాంక్చురి సరస్సు దృశ్యం
A view from the Pocharam lake in Andra Pradesh...
2/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
మెదక్ ఫోటోలు, మెదక్ చర్చి, లోపలి దృశ్యం
The view of the altar of the Medak Cathedral in Andra Pradesh...
3/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
మెదక్ ఫోటోలు, మెదక్ చర్చి, ఒక దృశ్యం
A side view of the Medak Cathedral in Medak, Andra Pradesh.
4/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
మెదక్ ఫోటోలు, ఏడుపాయల దుర్గా భవాని గుడి,
A distant view of the Edupalaya Temple in Medak surrounded by painted rocks...
5/7
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
మెదక్ ఫోటోలు, మెదక్ కోట, ప్రవేశం
A lower angled view of the entrance to the Medak Fort...
6/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
మెదక్ ఫోటోలు, మెదక్ కోట, ఒక దృశ్యం
A low angle view of the Medak Fort in Andra Pradesh...
7/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...