అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

నాగార్జున సాగర్ ఫొటోలు

నాగార్జున సాగర్ ఫోటోలు, నాగార్జున సాగర్ డాం ఒక దృశ్యం
A view of Nagarjuna Sagar Dam sans waters ...
1/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
నాగార్జున సాగర్ ఫోటోలు, ప్రవహించే డాం నీరు
Wow is the word!! Waters gushing down the very famous Nagarjuna Sagar dam in Andhra.
2/6
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
నాగార్జున సాగర్ ఫోటోలు, నాగార్జున సాగర్ డాం లు
A lady sails past the very famous Nagarjunasagar reservoir of Andhra Pradesh.
3/6
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
నాగార్జున సాగర్ ఫోటోలు, ఎతిపోతల వాటర్ ఫాల్స్, జలపాతాలు
The very alluring Ethipothala Waterfall in Nagarjunasagar where the water majestically cascades down a height of 21 meters.
4/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
నాగార్జున సాగర్ ఫోటోలు, ఎతిపోతల వాటర్ ఫాల్స్, అందమైన జలపాతాలు
The beautiful Ethipothala Waterfall that can be found situated close by the NA
5/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
నాగార్జున సాగర్ ఫోటోలు, నాగార్జునకొండ, బుద్ధుడి విగ్రహం
The statue of Buddha in the Buddhist town of Nagarjunakonda.
6/6
Photos Courtesy : aptdc.in
Please Wait while comments are loading...