అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

నల్గొండ ఫొటోలు

నల్గొండ ఫోటోలు, రాజీవ్ పార్క్, పార్క్ లో ఒక కాలి బాట
A walkway inside the Rajiv Park of Nalgonda in AP.
1/4
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
నల్గొండ ఫోటోలు, పిల్లలమఱ్ఱి, చెట్టు కొమ్మలు, వెళ్ళు
The branches and roots of the famous Pillalamari ...
2/4
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
నల్గొండ ఫోటోలు, పిల్లలమఱ్ఱి, ఆట పాటల లో పిల్లలు
Kids enjoy playing and resting under Pillalamari - A 700 year old Banyan tree in Nalgonda.
3/4
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
నల్గొండ ఫోటోలు, లతీఫ్ శేబ్ దర్గా
The structure of Lateef Sheb Darga at Nalgonda.
4/4
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...