అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

నెల్లూరు ఫొటోలు

నెల్లూరు ఫోటోలు, లేలపట్టు బర్డ్ సంక్చురి, ఆసియన్ ఓపెన్ బిల్ల్స్
Beautiful asian openbills rest atop a tree in the Nelapattu Bird Sanctuary at Nellore of AP.
1/5
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
నెల్లూరు ఫోటోలు, పులికాట్ లేక్, ఫిషింగ్ క్యాంపు
Seen here is the beautiful Pulicat lake's fishing camp.
2/5
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
నెల్లూరు ఫోటోలు, పులికాట్ లేక్,తెరచాప
A beautiful blue sail afloat on the Pulicat Lake that can be found present on the border of Tamil Nadu and Andhra Pradesh
3/5
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
నెల్లూరు ఫోటోలు, పులికాట్ లేక్, పెలికాన్
A pelican flies past the lake of Pulicat...
4/5
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
నెల్లూరు ఫోటోలు, పులికాట్ లేక్, వెండి మబ్బులు
A pristine Pulicat is under the sun's spot light while the beautifully silver lined clouds smile at the waters!
5/5
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...