అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Holiday Inn Gem Park Hotel, ఊటీ

Holiday Inn Gem Park Hotel, ఊటీ

Holiday Inn Gem Park Hotel Sheddon Road, Ooty – 643001 Tamil Nadu, India

Holiday Inn Gem Park Hotel హోటల్ వివరములు

Holiday Inn Gem Park Hotel

Overlooking the beautiful Nilgiri Mountains, the hotel stands tall with all elegance and style. A contemporary structure with a traditional feel, Gem Park Ooty has kept itself well with the spirit of the beautiful and picturesque city.

It is located in the heart of the town, minutes away from key tourist attractions and major shopping areas. With its convenient location and fine service, the hotel has aptly gained favour of all business and leisure travellers who throng the city throughout the year.

The hotel welcomes you to a stunning beautifully done up lobby with impressive Indian art on the walls. It is the spotlessly attired staff, ever ready to do the most to make you comfortable that makes the stay an experience for a lifetime.  

హోటల్ రేట్లను కనుగొనండి