అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Hotel Nahar Residency, ఊటీ

Hotel Nahar Residency, ఊటీ

Hotel Nahar Residency 100, Main Bazaar The Nilgiris, Ooty – 643001 Tamil Nadu, India

Hotel Nahar Residency హోటల్ వివరములు

Hotel Nahar Residency

Nahar Residency hotel is in the heart of Ooty town just a minute away from the main business area, yet has the quite ambience of a hill station. It gives you the best of both worlds. This exotic abode stands on the nilgiris and is the honeymoon capital of India.

The hill station is linked to all major cities through rail, road and air. The nearest airport is in Coimbatore, which is 89 kms from the hill station. With its convenient location and fine service, the hotel has aptly gained favour of all business and leisure travellers who throng the city throughout the year.