అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Meadows Residency, ఊటీ

Meadows Residency, ఊటీ

Meadows Residency Charring Cross Coonoor Road, Ooty Tamil Nadu, India

Meadows Residency హోటల్ వివరములు

Meadows Residency

Meadows Residency is a 3 star hotel, located just 4 km from the picturesque Ooty Lake. Dodabetta Peak and St. Stephan's Church are other places of tourist interest that lie within short distance from the hotel. With exotic vacations in Ooty, guests can enjoy the beauty of the Blue Mountains.

The hotel is situated in the heart of Ooty town and we are very close to the commercial area and to the sightseeing spots. Here guests can enjoy the peace and tranquility of our surroundings, while being within walking distance of Ooty's commercial areas.  

Meadows Residency హోటల్ ఫోటోలు

Prev
Next
Comfortable Room

Meadows Residency

Prev
Next
Corridor

Meadows Residency

Prev
Next
Hotel Lobby

Meadows Residency

Prev
Next
Plush Interior

Meadows Residency

Prev
Next
Well Furnished Room

Meadows Residency

హోటల్ రేట్లను కనుగొనండి