అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Nalpad Residency, ఊటీ

Nalpad Residency, ఊటీ

Nalpad Residency Woodrock Road, Near Rax School Ooty boat house Saint Mary`s Hill, Ooty– 643001 Tamil Nadu, India

Nalpad Residency హోటల్ వివరములు

Nalpad Residency

Nalapad Residency is set amidst the scenic beauty of the pristine hill station. The hotel provides warm hospitality and best comforts at an affordable price. In short, Nalapad Ooty is a nice place to stay without compromising the comfort of home. The Nalapad Residency is a popular budget hotel particularly popular among the business travellers.

Aimed at providing utmost comfort and value for money to its guests, the property has curved a niche in the hospitality industry for itself. With its convenient location and fine service, the hotel has aptly gained favour of all business and leisure travellers who throng the city throughout the year.

Nalpad Residency హోటల్ ఫోటోలు

Prev
Next
Conference Hall

Nalpad Residency

Prev
Next
Cottage View

Nalpad Residency

Prev
Next
Entrance

Nalpad Residency

Prev
Next
Lawn Area

Nalpad Residency

Prev
Next
Lobby

Nalpad Residency

Prev
Next
Meeting Hall

Nalpad Residency

Prev
Next
Plush Interior

Nalpad Residency

Prev
Next
Restaurant

Nalpad Residency