అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

ఫ్రెంచి యుద్ధ స్మారకం, పాండిచేరి

తప్పక చూడండి

మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో మరణించిన యుద్ధ వీరుల స్మారకార్ధం కోస౦ ఫ్రెంచి యుద్ధ స్మారకాన్ని నిర్మించారు. ఈ స్మారకాన్ని 1971 లో నిర్మించారు, ప్రతి సంవత్సరం, జూలై 14  వ తేది బాస్టిల్లే రోజు నాడు ఈ స్మారకాన్ని దీపాలతో అలంకరిస్తారు. మరణించిన ఫ్రెంచి వీరులకు ఈ రోజున శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తారు.

పాండిచేరి ఫోటోలు, ఫ్రెంచ్ వార్ మేమోరియల్స్
Image source:www.wikipedia.org

ఇప్పటికి కొనసాగుతున్న ఈ సంప్రదాయం పాండిచేరిలో ఉన్న బలమైన ఫ్రెంచి మూలాలకు అద్భుతమైన ఉదాహరణ. పాండిచేరిలోని గోబర్ట్ అవెన్యూలో ఉన్న ఈ స్మారకం సందర్శకుల కోసం రోజంతా తెరిచే ఉంటుంది. స్మారకాన్ని సందర్శించి, యుద్ధ వీరులకు నివాలులర్పించడం పాండిచేరిలో ఒకసారి తప్పకుండా చేయవలసిన పని.

Please Wait while comments are loading...