అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

వైపర్ దీవి, పోర్ట్ బ్లెయిర్

తప్పక చూడండి

వైపర్ దీవి జైలుకు ప్రసిద్ధి గాంచినది. ఈ దీవి పోర్ట్ బ్లెయిర్ కు వాయువ్యంగా 8 కి.మీ.ల దూరంలో ఉంటుంది. బోటు లేదా ఫెర్రీలో ఈ దీవి చేరాలి. ఈ దీవి పేరు గురించి రెండు కధలు చెపుతారు. ఒక కధనం మేరకు ఈ ద్వీపం పేరు ఒక ఓడ పేరు మీదుగా పెట్టారని చెపుతారు. 1789 సంవత్సరంలో ఈ ఓడ ఆర్చిబాల్డ్ బ్లెయిర్ ను ఈ దీవికి తీసుకు వచ్చింది కనుక దాని పేరు పెట్టారని చెపుతారు. రెండవ కధనం మేరకు , ఈ ప్రాంతంలో ఒళ్ళు గగుర్పొడిచే సంఖ్యలో వైపర్ పాములు ఉండటంచే వైపర్ దీవి అని పేరు వచ్చిందంటారు.

Andaman and Nicobar photos, Viper Island - A View
Image source:commons.wikimedia

భారతదేశ స్వాతంత్ర పోరాట యోధులలోని ప్రముఖులు వారి చివరి దినాలను ఇక్కడి వైపర్ జైలులో గడిపారు. బ్రిటీష్ సామ్రాజ్యాన్ని పడగొట్టటానికి ప్రయత్నించిన వారిని ఈ జైలు గదులలో, మహారాజులు మరియు సామాన్యులు ఎవరైనా సరే ఒకే రకంగా హింసించేవారట. నేటికి ఈ జైలు అవశేషాలు పర్యాటకులు చూడవచ్చు. ఇంతేకాక, వైపర్ దీవి అద్భుత విహార ప్రదేశం.

ఈ ద్వీపాన్ని ఫొయనిక్స్ బే జెట్టీ ద్వారా 20 నిమిషాలలో చేరవచ్చు. కొన్ని ట్రావెల్ సంస్ధలు దీవి చుట్టూ టూరిస్టులను తిప్పటం బోటు నుండే జైలును ఇతర ప్రదేశాలను చూపటం కూడా చేస్తున్నాయి.

 

 

 

 

 

 

 

Please Wait while comments are loading...

ఇతరములు పోర్ట్ బ్లెయిర్ ఆకర్షణలు